concept-pic-fqa

שאלה: את מי ניתן לצרף לביטוח טבורית?      

תשובה:

כחלק בלתי נפרד מהשירות של טבורית - לכל שימור מנת דם טבורי מצטרפת פוליסת ביטוח* לילוד.
ישנה אפשרות להורים לצרף* את כל בני המשפחה מדרגה ראשונה, הורים ואחים, לפוליסת בריאות מורחבת ללא תלות במספר בני המשפחה.
* בכפוף לתנאי הפוליסה של טבורית.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton