concept-pic-fqa

שאלה: מה קורה אם טבורית מסיימת את פעילותה?

תשובה:

במידה וטבורית תחדל להתקיים, מנת הדם הטבורי שלכם תישאר, ללא כל שינוי, בבנק הדם הטבורי בבעלות המרכז הרפואי שיבא תל השומר.
\n

בנק הדם הטבורי של המרכז הרפואי שיבא תל השומר נמצא בתוך בית החולים הממשלתי כחלק בלתי נפרד "מבית החולים הכללי" וקיומו היציב לאורך שנים מובטח.

\n

הבעלות על המנה שייכת לילדכם ואתם כהורים אחראים לתת הנחיות בעת הצורך לשימוש במנה זו. יש לציין כי טבורית העניקה לכול יילוד ביטוח אישי המבטיח כיסוי עלויות השימוש במנה לכל אורך תקופת השימור ללא קשר לחברת טבורית.

\n

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton