concept-pic-fqa

שאלה: למי פונים כאשר נזקקים למנת תאי גזע מדם טבורי?

תשובה:

ניתן לפנות במקביל למרכז הרפואי שיבא תל השומר, לחברת טבורית ו\או לחברת כלל בריאות.

כל הגופים הנ"ל מודעים למיקום מנת הדם הטבורי הרשומה על גבי "אישור מנה" אותו קיבלתם לאחר סיום הליך העיבוד והשימור. את המנה ניתן גם לאתר בעת הצורך על פי ת.ז ו/או שם היילוד או האם.חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton