concept-pic-fqa

שאלה: האם נקבל את תוצאות בדיקות הדם הטבורי?

תשובה:
ודאי. תוצאות הבדיקות יישלחו לביתכם 12 שבועות לערך לאחר הלידה.


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton