concept-pic-fqa

שאלה: מהו תפקידה של הוועדה המדעית של טבורית?

תשובה:

לטבורית ועדה מדעית בה חברים מדענים, רופאים המטולוגיים ורופאי נשים בכירים בעלי שם ומוניטין עולמיים.

תפקיד הועדה כולל קביעת סטנדרטים מקצועיים, עריכת מחקרים ופיתוח מוצרים חדשים וניהול קשרים עם גופי מחקר מובילים בעולם.

להרכב הוועדה המדעית של טבורית הקליקו כאן »חזרה לשאלות


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton