concept-pic-fqa

שאלה: מי הוא בעל השליטה בדגימת מנת דם טבורי שנשמרה?      

תשובה:

על פי חוות הדעת המקובלות על ידי עורכי הדין והמשפטנים בישראל מנת הדם שייכת ליילוד ונמצאת עד הגיעו לבגרות באחריות ההורים כאפוטרופוסים.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton