concept-pic-fqa

שאלה: מה חשיבותה של פוליסת ביטוח המתלווה לשימור דם טבורי?      

תשובה:

על מנת להבטיח שימוש יעיל ומהיר בתאי הגזע שנשמרו לכול מטרה מצילת חיים דרוש ממון רב. ליווי כלכלי צמוד בלתי תלוי של פוליסת ביטוח השייכת למשפחה מבטיח מימון מלא גם באותם מקרים בהם סל הבריאות לא מכסה את ההליך הרפואי.

חשוב לדעת כי בכול העולם כיסוי הביטוח הציבורי (סל הבריאות) אינו עומד בקצב השינוי הטכנולוגי ולא יכול לתת מענה לשינויים הרבים ברפואה (ראו מקרי תרופות חדישות שלא מכסות בסל הבריאות).

הפוליסה של טבורית מכסה כל מקרה של שימוש בתאי הגזע, מכאן שגם טכנולוגיות חדשות ומחלות שיטופלו בעתיד על ידי תאי גזע יכוסו בפוליסה. כלל בריאות הסכימה להרחיב את הכיסוי לאותם מקרים בלתי ידועים שבעתיד יטופלו באמצעות תאי גזע.

הפוליסה של טבורית מוסיפה ומרחיבה את הכיסוי לשימוש עצמי בתאי הגזע שלא בדומה לפוליסות הקיימות היום.

חשוב לדעת כי הפוליסה צמודה כול העת למנת הדם הטבורי ומבטיחה את הכיסוי גם אם חלילה תיפגם המנה, או חלילה המנה עצמה לא תתאים לחולה מכול סיבה שהיא.

הפוליסה לא תלויה בפוליסות ביטוח אחרות של המשפחה ותרחיב את הכיסוי לשימוש במנת הדם הטבורי.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton