טיפול במחלות באמצעות דם טבורי

המדע מתקדם במהירות מסחררת ומונחי רפואה הופכים, יותר מבעבר, לחלק מחיי כל משפחה, במיוחד בזמן הריון. מילון המונחים מכיל הסברים קצרים על מונחים עיקריים בנושא תאי גזע ודם טבורי, שיעזרו לכם בהחלטה על שימור דם טבורי ובחירת בנק דם טבורי.

אוטולוגי השתלה
אלוגנאי השתלה אוטולוגית
בנק דם טבורי השתלה אלוגנאית
בנק דם טבורי ציבורי השתלת מח עצם
בנק דם טבורי פרטי התמיינות
ביטוח ביולוגי חבל הטבור
ביטוח פיננסי לתאי גזע מח עצם
דחיית שתל סווג רקמות
דם תאי גזע
דם טבורי תאי גזע מדם טבורי
הסמכה  


אוטולוגי

מתייחס לעצמו (ביוונית: אוטו = עצמי), נוצר מהאורגניזם / מהיצור החי עצמו.
השתלות שנעשה בהן שימוש של תאים מאדם לעצמו נקראות אוטולוגיות (השתלה עצמית).
השתלות אוטולוגיות לא מעוררות תגובה חיסונית ואינן נדחות.

 
אלוגנאי

מהמילה היוונית אלוס = אחר / שונה. השתלות מאדם אחד לשני נקראות אלוגנאיות.

 
בנק דם טבורי

בנק המשמש לשימור ואחסון תאי גזע הנאספים מדם חבל הטבור של הילוד (לאחר ההריון, בסיום הלידה), לתקופת זמן ממושכת.
על הבנק הטבורי לעמוד בתנאים וסטנדרטים גבוהים של שימור התאים (מנות הדם).

 
בנק דם טבורי ציבורי

בנק שבו נאספות מנות דם מחבל הטבור של הילוד (לאחר ההריון, בסיום הלידה) לכלל הציבור.
מנת הדם אינה נשמרת עבור התורם או בני משפחתו והיא תועבר להשתלה למי שיזדקק לה וימצא מתאים מבחינה גנטית, או לצרכי מחקר בהתאם לתנאים המקובלים בבנק הציבורי.

 
בנק דם טבורי פרטי (משפחתי)

בנק שבו נאספות מנות דם מחבל הטבור (לאחר ההריון, בסיום הלידה) של הילוד.
בבנק פרטי דם חבל הטבור נשמר תמורת תשלום עבור התורם (התינוק) ובני משפחתו ושייך להם בלבד. כך מובטחת מנת דם שמישה וזמינה בעת הצורך, בעלת התאמה גנטית מלאה.

 
ביטוח ביולוגי
שימור תאי גזע מדם טבורי לצורך הצלת חיים.
 
ביטוח פיננסי לתאי גזע

ביטוח בריאות המעניק שיפוי ופיצוי למלוא ההוצאות הרפואיות, המעבדתיות, הטכניות והעקיפות (בכפוף לתנאי הפוליסה) הנדרשות בעת השימוש בתאי הגזע לשם הצלת חיי המבוטח, בכל אחד מהמקרים הבאים:
bullet_blueListבשימוש בתאי הגזע מחבל הטבור שנשמרו בתוכנית טבורית.
bullet_blueListבכל מקרה בו תאי הגזע שנשמרו אינם מתאימים מבחינה ביולוגית, גנטית, bullet_pinkDark_emptyרפואית ו/או טכנית.

 
דחיית שתל - מחלת השתל נגד המאחסן

(GVHD Graft-versus-host disease)

אחד הסיבוכים הקשים ביותר המופיעים לאחר השתלת תאי גזע / מח עצם. זוהי תגובה חיסונית חריפה שבה התאים המושתלים מהתורם מזהים את גוף המקבל (המאחסן) כזר ותוקפים אותו. תופעה זו של דחייה מקטינה לפיכך את סיכויי ההצלחה של ההשתלה.
השתלת תאי גזע מדם טבורי הוכחה כמפחיתה במידה ניכרת את תופעת הדחייה, מאחר ותאי הגזע של התורם אינם חייבים להתאים למושתל באופן מלא כפי שנדרש בהשתלת מח עצם, וכן כיוון שהתגובה החיסונית של תאי גזע טבוריים מופחתת. במקרה של השתלת תאים עצמית, לאדם ממנו נלקחה מנת הדם עם לידתו, דחייה כזו אינה אפשרית, כלל מכיוון שקיימת התאמה מלאה.

 
דם

נוזל הזורם באופן קבוע בגוף דרך עורקים וורידים; הוא מורכב מתאי דם אדומים, תאי דם לבנים, טסיות דם וחומרים נוספים שנמצאים בתרחיף בתוך חומר נוזלי - הפלסמה. הדם מעביר חמצן וחומרי הזנה אל הרקמות ומפנה מהן פסולת.

 
דם טבורי (דם חבל הטבור)

הדם שנשאר בחבל הטבור בזמן הלידה ובו ריכוז גבוה של תאי גזע. דם צעיר ונקי מזיהומים ושינויים גנטים.
בעבר וגם במקרים רבים היום, הדם הטבורי נזרק בתום הלידה לאחר חיתוך חבל הטבור, יחד עם השליה וחבל הטבור.

 
הסמכה (אקרדיטציה)

תהליך ממושך שבו גוף חיצוני המוסמך לכך בוחן, מאשר ומסמיך את הבנק לשמירת דם טבורי.
יש לשים לב, כי אקרידטציה איננה תהליך תקינה, אלא תהליך הסמכה לאחר מעבר בחינות ובדיקות מקיפות

 
השתלה
העברה של תאים או איברים מתורם למקבל.
 
השתלה אוטולוגית

השתלה עצמית - השתלת תא, רקמה או איבר מאדם לעצמו. השתלות אלה לא מעוררות תגובה חיסונית ואינן נדחות.

 
השתלה אלוגנאית

השתלת תא, רקמה או איבר מאדם אחד לאדם שני. על התורם להיות בעל התאמה גנטית למקבל התרומה, בד"כ זהו אח או אחות, אך יתכן גם תורם זר שאינו בן משפחה.

 
השתלת מח עצם

הליך להחלפת מח עצם שנהרס כתוצאה מטיפול במינון גבוה של חומרים אנטי-סרטניים או הקרנות.
ההשתלה יכולה להיות עצמית (אוטולוגית, כלומר ממח העצם של התורם עצמו אשר נשמר טרם הטיפול), אלוגנאית (תרומת מח עצם מאדם אחר), או סינגנאית (תרומת מח עצם מתאום זהה).

 
התמיינות (דיפרנציאציה)

תהליך שבו תאים צעירים מתפתחים בהדרגה ורוכשים מאפיינים של תאים ספציפיים כמו תאי לב, מוח, כבד או שריר.

 
חבל הטבור

מבנה המחבר את העובר אל השליה במהלך ההריון, הכולל שני עורקים ווריד אחד. דרך עורקי חבל הטבור מגיעים בזמן ההריון חמצן וחומרי מזון אל העובר מדם האם, ודרך הווריד מורחקים תוצרי פסולת מן העובר אל דם האם.
חבל הטבור הינו מאגר עצום של תאי גזע באמצעותם ניתן להציל חיים.

 
מח עצם

רקמה רכה, דמויית ספוג, הנמצאת בתוך החללים הפנימיים של רוב העצמות, ומייצרת תאי דם אדומים, תאי דם לבנים וטסיות דם.

 
סווג רקמות

סדרת בדיקות שמבוצעות להערכת ההתאמה בין רקמות התורם לאלה של המקבל לפני ההשתלה.
על שטח הפנים של כל תא בגוף מצויים חומרים המסוגלים לגרות תגובה חיסונית ומכונים אנטיגנים. כאשר אדם מקבל רקמה מושתלת, האנטיגנים מזהירים את גופו של המקבל כי זוהי רקמה זרה וגורמים לדחייה של השתל ע"י הגוף.
לדוגמא, על שטח פני תאי דם אדומים ישנם 3 אנטיגנים מסוג A, B ו- Rh ובהתאם להם מוגדר סוג הדם.
ברקמות שאינן תאי דם אדומים, ישנה קבוצת אנטיגנים אחרת המכונה אנטיגנים לויקוציטים אנושיים - HLA. בד"כ לשם השתלה מוצלחת נדרשת התאמה מושלמת בין האנטיגנים של התורם והמקבל. בהשתלה של תאי גזע מדם טבורי, ניתן לבצע השתלה בהצלחה אפילו בהתאמה חלקית.

 
תאי גזע

תאי גזע, המכונים גם תאי אב (Stem cells) הינם תאים ראשוניים המשמשים כאבני הבניין של כל התאים והרקמות בגוף. מהם מתפתח העובר בזמן ההריון. אלו הם תאים צעירים, שטרם עברו התמחות, בעלי יכולת להתחדשות עצמית (יכולת ליצור עותקים חדשים של עצמם ע"י חלוקת תאים) וכן להתמיינות לתאים יותר בוגרים שעברו התמחות, כגון תאי שריר, תאי דם אדומים, תאי מוח וכד'.
ישנם 4 מקורות לתאי גזע:
bullet_blueListמח עצם דם פריפרי (דם הקפי, המצוי בעורקים ובורידים)
bullet_blueListמח עצם מעצמות האגן
bullet_blueListדם חבל הטבור - אחד המקורות העשירים ביותר בתאי גזע
bullet_blueListעוברים בשלבים הראשונים של החיים (השימוש בהם כרוך בבעיות אתיות)

 
תאי גזע מדם טבורי

תאי גזע שנמצאים בדם חבל הטבור במהלך ההריון, בזמן הלידה וזמן קצר לאחריה. מקורם מתאי התינוק שנשארו בשליה.
לתאי גזע מדם טבורי יתרונות קליניים מוכחים על פני תאי גזע בוגרים. תאי גזע מדם טבורי מהווים את המקור הטבעי והאיכותי לתאי גזע שאינו שנוי במחלוקת אתית / מוסרית (בניגוד לדם עוברי).

 

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton