stemCells

ברגע הלידה ישנו רגע אחד שלא יחזור, שבו את יכולה להגדיל את אפשרויות הריפוי העומדות לרשות ילדיך, בני משפחתך ואף את בריאותך בשעת הצורך. דם טבורי מכיל תאי גזע ראשוניים, המסוגלים לטפל בהצלחה ביותר מ- 70 מחלות שונות. מהלך זה עשוי להציל חיים.


שומרים דם טבורי
באופן הפשוט ביותר, שימור דם טבורי הוא איסוף ושימור של תאי גזע ראשוניים המצויים בחבל הטבור של תינוקכם. כאשר אתם שומרים את דם חבל הטבור של תינוקכם, אתם מקבלים החלטה שיכולה להיות באופן פוטנציאלי מצילת חיים עבור הילד שלכם ועבור כל משפחתכם.
למידע נוסף על שימור דם טבוריתאי גזע
יתרונם וערכם הרב של תאי הגזע מדם טבורי של ילדכם לא יסולא בפז. דם טבורי הינו מאגר עשיר של תאי גזע המהווים את אבני הבניין של גופנו ומלווים אותנו מרגע ההפריה לאורך כל חיינו. המשמעות של שימור דם טבורי של תינוקכם היא שבעת הצורך, תעמוד לרשותכם מנה זמינה של תאי גזע.
למידע נוסף על תאי גזעבנק דם טבורי ציבורי מול פרטי
זוגות רבים בהריון מתלבטים בין שמירת דם טבורי של תינוקם בבנק פרטי עבור התינוק ובני משפחתו, לבין תרומה לבנק דם טבורי ציבורי. לפני שמקבלים את ההחלטה, חשוב להבין היטב את הדומה והשונה בין שתי האלטרנטיבות. בנק דם טבורי ציבורי מול פרטיעוד על דם טבורי
מידע נוסף על היסטורית דם טבורי, מילון מונחים, קישורים נבחרים...
למידע נוסף על דם טבורי
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton