concept-pic-magnify-stem-cells

מאז השתלת דם טבורי ראשונה בצרפת בשנת 1988, בוצעו עשרות אלפי השתלות במבוגרים ובילדים, בארץ ובעולם. כ-80 מחלות מטופלות היום באופן סטנדרטי, מחלות רבות נוספות נמצאות בשלב של מחקרים קליניים (טיפולים ניסיוניים בבני אדם). טיפולים הניסיוניים שטרם נוסו בבני אדם מתווספים לעתים כה קרובות עד שקשה לנהל רשימה מסודרת.
בדף זה ריכזנו את המידע על כל המחלות המטופלות באמצעות תאי גזע.
הרשימה עודכנה לאחרונה ביוני 2015 ומבוססת על רשימת מחלות המטופלות באמצעות בתאי גזע באתר Parent's Guide to Cord Blood
טבורית מודה לד"ר אבי טרבס, מנהל המעבדה ליישום תאי גזע בשיבא, לשעבר סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן בשיבא, על סיוע וייעוץ מדעי.


80 מחלות המטופלות היום באופן סטנדרטי (לא ניסויי) »
מחלות הנמצאות בשלב של מחקר קליני (טיפולים ניסיוניים בבני אדם) »
מידע מפורט על ניסויים קליניים העושים שימוש בדם טבורי עצמי של הילד »
מקורות מידע נוספים »

מחלות שבטבלה מחולקות לפי סוג השתלה: אוטולוגית או אלוגנאית.

  • השתלה אוטולוגית (Autologous) היא השתלה עצמית (ביוונית אוטו=עצמי). בהשתלה אוטולוגית עושים שימוש בתאים של החולה, בין אם מדובר בדם הטבורי שנשמר בלידתו או בתאים שנלקחו מגופו בשיטה זו או אחרת. השתלות אוטולוגיות לא מעוררות תגובה חיסונית ולא נדחות. סימון V במשבצת "אוטולוגי" פירושו שהילד עצמו יכול ליהנות מהטיפול באמצעות הדם הטבורי.
  • השתלה אלוגנאית (Alogeneic) היא השתלה מאדם אחר (ביוונית אלוס=אחר, שונה). יכולה להיות השתלה אלוגנאית מבן משפחה או מאדם זר. עבור משפחות ששמרו דם טבורי לילדם בלידה בבנק פרטי. סימון V במשבצת "אלוגנאי" פירושו שאחים, אחיות והורים יכולים לקבל טיפול נגד המחלה באמצעות מנת הדם הטבורי שנשמרה, במידה ונמצא שישנה התאמה.

סימון V בשני סוגי ההשתלות פירושו שגם הילד עצמו וגם הוריו ואחיו שמנת הדם הטבורי נמצאה מתאימה להם יכולים ליהנות מהטיפול.

מחלות עבורן מתבצעים טיפולים סטנדרטיים בהווה

כבר היום, 80 מחלות קשות ומסכנות חיים מטופלות באופן סטנדרטי - לא ניסויי. עבור חלק מהמחלות הללו זהו הטיפול היחיד הקיים, עבור מחלות אחרות ההשתלות מתבצעות כאשר טיפולים אחרים נכשלים או כאשר המחלה נמצאת בשלב אלים. רוב המחלות שעבורן השתלות של תאי גזע המטופוייטים מהוות טיפול סטנדרטי הן מחלות של שושלות תאי דם - החל במחלות של תאי גזע במח העצם וכלה במחלות של תאי דם ספציפיים.


לוקמיות Leukemias
לוקמיה היא סרטן של תאי מערכת הדם - לימפוציטים, או תאי דם לבנים

וטולוגיאלוגנאילוקמיה חדהAcute Leukemia
סוג של סרטן הדם הגורם להיווצרות מוגברת של תאי דם לבנים לא תקינים במח העצם - מאופיין בהתנהגות חדה וחריפה
  V לוקמיה לימפובלאסטית חדה Acute Lymphoblastic Leukemia - ALL
  V לוקמיה מיאלואידית חדה Acute Myelogenous Leukemia - AML
  V לוקמיה בי-פנוטיפית חדה Acute Biphenotypic Leukemia
  V לוקמיה חריפה מסוג Undifferentiated Acute Undifferentiated Leukemia

אוטולוגיאלוגנאילוקמיה כרוניתChronic Leukemia
סוג של סרטן הדם הגורם להיווצרות מוגברת של תאי דם לבנים לא תקינים במח העצם - מאופיין בהתנהגות כרונית ומתמשכת
  V לוקמיה מיאלואידית כרונית Chronic Myelogenous Leukemia - CML
  V לוקמיה לימפוציטית כרונית Chronic Lymphocytic Leukemia - CLL
  V לוקמיה מיאלואידית כרונית של גיל הנעורים Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia - JCML
  V לוקמיה מיאלומונוציטית כרונית של גיל הנעורים Juvenile Myelomonocytic Leukemia - JMML

תסמונות של מיאלודיספלסיה Myelodisplastic Syndromes
סוג של סרטן הדם הגורם להתפתחות לא תקינה של כל סוגי התאים הנוצרים במח העצמות (מיאלודיספלסיה נקראת לעתים פרה-לוקמיה).

  V אנמיה רפרקטורית Refractory Anemia - RA
  V אנמיה רפרקטורית עם סידרובלסטים טבעתיים Refractory Anemia with Ringed Sideroblasts - RARS (Sideroblastic Anemia)
  V אנמיה רפרקטורית עם עודף תאים בלסטיים Refractory Anemia with Excess Blasts - RAEB
  V אנמיה רפרקטורית עם עודף תאים בלסטיים הנמצאים בתהליך שינו Refractory Anemia with Excess Blasts in Transformation - RAEB-T
  V לוקמיה מיאלומונוציטית כרונית Chronic Myelomonocytic Leukemia - CMML


לימפומות

Lymphomas
אוטולוגיאלוגנאילימפומהLymphoma
קבוצת מחלות סרטניות המאופיינת ביצור לא תקין של תאים בקשרי הלימפה או במערכת הלימפה
  V לימפומת נון-הודג'קין (לימפומת בורקיט) Non-Hodgkin's Lymphoma (Burkitt's Lymphoma)
  V לימפומת הודג'קין Hodgkin's Lymphoma

פגמים אחרים בפרוליפרציית דם

Other Disorders of Blood Cell Proliferation

אוטולוגיאלוגנאיאנמיותAnemias
קבוצה של מחלות אשר מאופיינת ביצור לא תקין של כדוריות דם אדומות או בהעדר ייצור בכלל של כדוריות דם אדומות או של טסיות דם
 V V אנמיה אפלסטית Aplastic Anemia
  V אנמיה דיסאריטרופוייטית מולדת Congenital Dyserythropoietic Anemia
ניסוי קליני V אנמיה על שם פנקוני* Fanconi Anemia*
  V המוגלובינוריה לילית פראוקסימלית Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - PNH

*השתלת דם טבורי ראשונה בשנת 1988 הייתה למחלה תורשתית  זואוטולוגיאלוגנאיפגמים תורשתיים בתאי הדם האדומים (אריטרוציטים)Inherited Red Cell (Erythrocyte) Abnormalities
אריטרוציטים הם תאי הדם האדומים שמכילים המוגלובין ומובילים חמצן לכל תאי הגוף
  V בתא-תלסמיה מיג‘ור (נקראת גם אנמיה ע“ש קולי) Beta Thalassemia Major - Cooley’s Anemia
  V אנמיית דיאמונד-בלקפאן Diamond-Blackfan Anemia
  V אפלזיה של תאי דם אדומים Pure Red Cell Aplasia
  V אנמיה חרמשית Sickle Cell Disease
אוטולוגיאלוגנאיפגמים מולדים בטסיות הדםInherited Platelet Abnormalities
טסיות הדם הן תאי דם קטנים הדרושים לקרישת דם תקינה
  V אמגקריוציטוזה / תרומבוציטופניה מולדת Amegakaryocytosis / Congenital Thrombocytopenia
  V תרומבאסתניה על שם גלנצמן Glanzmann Thrombasthenia
אוטולוגיאלוגנאיפגמים בפרוליפרציית תאים מיאלואידיםMyeloproliferative Disorders
  V מיאלופיברוזיס חריפה Acute Myelofibrosis
  V מטאפלזיה מיאלואידית אידיופתית (מיאלופיברוזיס) Agnogenic Myeloid Metaplasia (Myelofibrosis)
  V פוליציתמיה ורה Polycythemia Vera
  V תרומבוציתמיה מסוג Essential Essential Thrombocythemia
אוטולוגיאלוגנאיפגמים מולדים במערכת החיסון : חסר חיסוני משולב קשהInherited Immune System Disorders :
Severe Combined Immunodeficiency
קבוצת מחלות בהן נפגעת מערכת החיסון מסיבות שונות. החולים חשופים לזיהומים חוזרים ונשנים, להפרעה בגדילה ובהתפתחות, עד מוות
  V SCID עם חסר בתאי T ועם תאי B נורמליים SCID with absence of T Cells, Normal B Cells
  V SCID עם פגם באנזים אדנוזין דאמינז ADA SCID with Adenosine Deaminase Deficiency - ADA-SCID
  V SCID עם חסר בתאי T ו-B SCID with absence of T & B cells
  V תסמונת אומן Omenn Syndrome
  V חסר חיסוני משולב קשה הנמצא בתאחיזה לכרומוזום X SCID which is X-linked

אוטולוגיאלוגנאיפגמים מולדים במערכת החיסון – נאוטרופיליםInherited Immune System Disorders - Neutropenias
  V אגרנולציטוזיס גנטי אצל ילדים (תסמונת קוסטמן) Infantile Genetic Agranulocytosis (Kostmann Syndrome)
  V מיאלוקטקסיס Myelokathexis
אוטולוגיאלוגנאיפגמים מולדים נוספים במערכת החיסוןInherited Immune System Disorders - Other
  V אטקסיה - שיגשון עם התרחבות כלי דם Ataxia-Telangiectasia
  V כשל באדהזיה של לימפוציטים Leukocyte Adhesion Deficiency
  V תסמונת די-ג'ורג' DiGeorge Syndrome
  V תסמונת הלימפוציט העירום Bare Lymphocyte Syndrome
  V כשל חיסוני משתנה נפוץ Common Variable Immunodeficiency
  V פגמים בפרוליפרציית לימפוציטים Lymphoproliferative Disorders
  V פגם בפרוליפרציית לימפוציטים הנמצא בתאחיזה לכרומוזום (נקרא גם רגישות לווירוס אפשטיין-בר) Lymphoproliferative Disorder, X-linked - aka Epstein-Barr Virus Susceptibility
  V המופגוציטיק לימפוהיסטיוציטוזיס Hemophagocytic Lymphohistiocytosis
  V תסמונת ויסקוט-אלדריץ' Wiskott-Aldrich Syndrome
אוטולוגיאלוגנאיפגמים בתאים פגוציטיםPhagocyte Disorders
פגוציטים (תאים בלעניים) הם תאי מערכת החיסון המסוגלים לבלוע ולהרוג אורגניזמים זרים
  V תסמונת צ'דיאק-היגאשי Chediak-Higashi Syndrome
  V גרנולומטוזה כרונית Chronic Granulomatous Disease
  V חסר באקטין נויטרופילי Neutrophil Actin Deficiency
  V דיסגנזה (התפתחות פגומה) Reticular Dysgenesis

אוטולוגיאלוגנאיסרטן מח העצםBone Marrow Cancers
 V V מיאלומה נפוצה Multiple Myeloma
V V לוקמיה של תאי פלסמה Plasma Cell Leukemia
 V V תסמונת ולדנסטרום – מקרוגלובולינמיה Waldenstrom's Macroglobulinemia

השתלות לטיפול במחלות תורשתיות המשפיעות על מערכת החיסון ואיברים אחרים

Transplants for Inherited Disorders Affecting the Immune System & Other Organs
אוטולוגיאלוגנאיהשתלותTransplants
  V תת שיגשוג (היפופלזיה) של סחוס ושיער Cartilage-Hair Hypoplasia
  V פורפיריה אריטרופויט Erythropoietic Porphyria
  V תסמונת הרמנסקי-פודלק Hermansky-Pudlak Syndrome
  V תסמונת פירסון Pearson's Syndrome
  V תסמונת שוואמן-דיאמונד Shwachman-Diamond Syndrome
  V מסטוציטוזה מערכתית Systemic Mastocytosis

השתלות לטיפול במחלות מטבוליות תורשתיות

Transplants for Inherited Metabolic Disorders
אוטולוגיאלוגנאימחלות של אגירת מוקופוליסכרידיםMucopolysaccharidosis (MPS) Storage Diseases
  V תסמונת הרלר Hurler Syndrome - MPS-IH
  V תסמונת שיי Scheie Syndrome - MPS-IS
  V תסמונת הנטר Hunter Syndrome - MPS-II
  V תסמונת סנפיליפו Sanfilippo Syndrome - MPS-III
  V תסמונת מורקיו Morquio Syndrome - MPS-IV
  V תסמונת מרטו-לאמי Maroteaux-Lamy Syndrome MPS-VI
  V תסמונת סליי, חסר באנזים בטא-גלוקורונידז Sly Syndrome, Beta-Glucuronidase Deficiency MPS-VII
  V מוקוליפידוזיס מסוג 2 (מחלת תאי איי) Mucolipidosis II - I-cell Disease

אוטולוגיאלוגנאימחלות מסוג לויקודיסטרופיהLeukodystrophy Disorders
  V אדרנולויקודיסטרופיה Adrenoleukodystrophy - ALD
  V מחלת קראב (לויקודיסטרופיה של תאים גלובואידים) Krabbe Disease - Globoid Cell Leukodystrophy
  V לויקודיסטרופיה מטא כרומטית Metachromatic Leukodystrophy
  V מחלת פליצאוס-מרצבכר Pelizaeus-Merzbacher Disease
אוטולוגיאלוגנאימחלות של אגירה בליזוזוםLysosomal Storage Diseases
  V מחלת נימן - פיק Niemann-Pick Disease
  V מחלת סנדוף Sandhoff Disease
  V מחלת וולמן Wolman Disease
אוטולוגיאלוגנאיפגמים מולדים אחריםOther Inherited Metabolic Disorders
  V תסמונת לך-ניהן Lesch-Nyhan Syndrome (case report)
  V אוסטיופטרוסיס (התאבנות עצם) Osteopetrosis

גידולים סרטניים מוצקים (שמקורם איננו במערכת הדם)

Solid Tumors - Not Originating in the Blood System
אוטולוגיאלוגנאימחלהDisease
  נוירובלסטומה Neuroblastoma
  מדולובלסטומה Medulloblastoma
  רטינובלסטומה Retinoblastoma


מחלות שהטיפול בהן נמצא בשלב המחקר הקליני

אלה מחלות עבורן טיפולים בתאי גזע נמצאו מועילים לבני אדם, אך עדיין לא התקבלו כטיפולים סטנדרטיים.
עבור חלק מהמחלות, השתלות של תאי גזע רק מאטות את התקדמות המחלה, אך אינן גורמות להחלמה. עבור מחלות אחרות, טיפולים באמצעות תאי גזע משפיעים על תהליך ההחלמה, אולם המינון האופטימאלי ואופן השימוש בתאי הגזע עדיין נמצאים במחקר מדעי. מחלות כגון שיתוק מוחין
, סכרת מסוג 1, פגיעות מוחיות אצל ילדים, אוטיזם ועוד מטופלות היום במסגרת מחקרים קליניים באמצעות תאי גזע מדם טבורי עצמי שנשמר בלידה של הילד החולה. טיפול במחלות אלה ואחרות נעשה במסגרת רפואה רגנרטיבית - שיקום ושחזור איברים ורקמות שנפגעו.
למידע אודות מחקרים קליניים (טיפולים ניסיוניים בבני אדם) בדם טבורי עצמי לחץ/י כאן»

פגיעות נוירולוגיות Neurologic Disorders
אוטולוגיאלוגנאימחלהDisease
V V שיתוק מוחין Cerebral Palsy
 V   אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית Hypoxic Ischemic Encephalopathy (HIE)
 V   אוטיזם Autism
  V פגיעה בחוט השדרה Spinal Cord Injury (SCI)
 V   אובדן שמיעה (תחושתי עצבי נרכש) Hearing Loss (acquired sensorineural)

מחלות של מערכת החיסון

Auto-Immune Disorders
אוטולוגיאלוגנאימחלהDisease
V V מחלת לו גריג (מחלת ניוון עצבים מוטוריים) Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
  V מחלת השתל נגד המאחסן Graft-versus-Host Disease (GvHD)
V V סוכרת מסוג 1 (סוכרת נעורים) Diabetes, Type 1
V V מחלת קרוהן Crohn’s Disease
  V שליה דלקת מפרקים שיגרונית Rheumatoid Arthritis
V V זאבת Lupus
V   טרשת נפוצה Multiple Sclerosis
V V  סקלרודרמה (טרשת רקמת חיבור) Scleroderma
  V  השתלת כליה ותאי גזע Kidney plus stem cell transplant

מחלות לב וכלי דם

Cardiovascular
אוטולוגיאלוגנאימומים מולדים בלב (המומים המולדים הנפוצים ביותר)Congenital Defects (the most common birth defect)
   תמיכה בניתוחי לב פתוח מסוגים שונים Support for Misc. Open Cardiac Surgery
 V   תיקון הלב ושיקומו Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS)
 V     Grow Vascular Graft
אוטולוגיאלוגנאיאיסכמיהIschemia
V V איסכמיה קריטית של הגפיים Critical Limb Ischemia
   תסמונת המדור Compartment Syndrome (Battlefield Trauma)
V V שבץ איסכמי Ishemic Stroke
  מחלת לב איסכמית Ischemic Heart Disease
אוטולוגיאלוגנאיתיקון לבCardiac Repair
  אוטם שריר הלב Myocardial Infarction
V V  קרדיומיופתיה Cardiomyopathy

תרפיה גנטית למחלות תורשתיות

Gene Therapy for Inherited Disorders
אוטולוגיאלוגנאימחלהDisease
 V   אדרנולויקודיסטרופיה Adrenoleukodystrophy
  X-CGD Chronic Granulomatous Disease (X-linked)
  פנקוני אנמיה Fanconi Anemia
  לויקודיסטרופיה מטא כרומטית Metachromatic Leukodystrophy
  חסר חיסוני משולב קשה Sever Combined Immunodeficiency
ניסוי מתוכנן   אנמיה חרמשית Sickle Cell
  תלסמיה Thalassemia
  סינדרום ויסקוט-אלדריץ' Wiskott-Aldrich Syndrome

מחלות אורטופדיות

Orthopedic
אוטולוגיאלוגנאימחלהDisease
V V תיקון חיך שסוע Alveolar Cleft Palate Repair
V V תיקון של סחוס הברך Knee Cartilage Repair

השתלות תאי גזע להתוויות חדשות

Miscelanneous
אוטולוגיאלוגנאימחלהDisease
  V מחלת ריאות כרונית Bronchopulmanory Dysplasia (BPD)
  V אפידרמוליזיס בולוזה (תֶמֶס בועתי של העור) Epidermolysis Bullosa
V מחלת האיידס HIV aka "AIDS"
  השתלת דם טבורי תוך רחמית מחלות אגירה ליזוזומליות (השתלה תוך רחמית) Lysosomal Storage Diseases


מקורות מידע נוספים מומלצים

מגוון סיפורים אישיים וסרטונים בנושא דם טבורי www.cordbloodtv.com »
המכון הלאומי האמריקאי לחקר הסרטן. www.cancer.gov »
אחד האתרים הטובים ברשת בנושא סרטן,
מנוהל ע"י אוניברסיטת פנסילבניה.
www.oncolink.org »
הספרייה הלאומית לרפואה -
National Library of Medicine - NLM
www.nim.nih.gov »
 אתר המרכז מידע על ניסויים קליניים במגוון מחלות www.ClinicalTrials.gov »
התוכנית האמריקאית לתורמי מח עצם -
National Marrow Donor Program - NMDP
www.marrow.org »
הספרייה הלאומית לרפואה של המכון האמריקאי למחלות עצבים ושבץ מוחי - National Institute of Neurological Disorders and Stroke - NINDS www.ninds.nih.gov »
הספרייה הלאומית לרפואה של הארגון האמריקאי למחלות נדירות - National Organization for Rare Disorders - NORD www.rarediseases.org »

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton