concept-pic-Banking-Cord-Blood

מאז השתלה ראשונה בשנת 1988, בוצעו בארץ ובעולם מעל 35,000 השתלות דם טבורי. בדף זה ריכזנו נתונים של השתלות ממנות שנשמרו ב"טבורית" ובשני בנקים משפחתיים מובילים בחו"ל. ההשתלות בוצעו למגוון רחב של מחלות, בילד עצמו או בבני משפחתו הקרובה. חשוב לזכור שיש בנקים משפחתיים רבים נוספים ברחבי העולם, וגם מהם יוצאות מנות לצורך טיפולים. 


"טבורית" - סיכום נתוני השתלות לשנת 2016 מבנק דם טבורי משפחתי

מחלהסוג השתלהמקום ביצוע השתלהמספר תאים במנת דם טבורי
גידול כלייתי עצמית בארץ 493 מיליון
נזק מוחי משמעותי עצמית בארץ 150 מיליון
CP (שיתוק מוחין) עצמית בארץ מיליארד ו-13 מיליון
פנקוני אנמיה אח/ות בארץ 845 מיליון
CP (שיתוק מוחין) עצמית בחו"ל 490 מיליון
CP (שיתוק מוחין) עצמית

בחו"ל

מיליארד ו-553 מיליון
הנתונים מעודכנים לפברואר 2017

סיכום הפעלת פוליסת ביטוח "טבורית" לשנת 2016
מחלהסוג פוליסה שהופעלההתקבל תשלוםגמלה חודשית
כשל חיסוני טבורית 20 לילוד V
Wiskott Aldrich Syndrome טבורית 20 לילוד V V
גידול כלייתי טבורית 20 לילוד V V
MDS - תסמונת מיאלודיספלסטית טבורית 20 לילוד V
הנתונים מעודכנים לפברואר 2017

CBR - Cord Blood Registry
      • לנתונים אודות יותר מ-350 השתלות של CBR, בנק דם טבורי משפחתי מהגדולים בעולם, לחץ/י כאן »
      • מרבית המנות יצאו מהבנק לצורך טיפולים במסגרת הרפואה הרגנרטיבית (שיתוק מוחין, פגיעות מוחיות, אוטיזם ועוד). מיעוטן שימשו לצורך טיפולים סטנדרטיים (תחליף להשתלת מח עצם במחלות סרטניות, אוטו אימוניות וכו').
      • הנתונים מעודכנים לסוף  2015.
       לנתוני 280 השתלות שבוצעו בתחום הרפואה הרגנרטיבית, במסגרת ניסויים קליניים (במחלות כגון שיתוק מוחין, אוטיזם, איבוד שמיעה נרכש, סכרת מסוג 1) לחץ/י כאן »ViaCord
 • לנתונים אודות 325 השתלות של ViaСord ו- Children's Hospital and Research Center Oakland, לחץ/י כאן »
 • מעל מחצית מהמנות יצאו מהבנק לצורך טיפולים סטנדרטיים, יתרתן יצאו לצורך טיפולים במסגרת רפואה רגנרטיבית.
 • הנתונים מעודכנים ליולי 2016

נתונים מראים בבירור שברוב ההשתלות במסגרת הטיפולים הסטנדרטיים השימוש במנה הוא עבור אח או אחות, כאשר במסגרת רפואה רגנרטיבית מקבל הילד החולה השתלה של מנת דם טבורי שנשמרה בלידתו (השתלה עצמית).
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton