בנק דם טבורי שיבא תל השומר

סבסוד והחזרים של קופות חולים בשימור דם טבורי


שימור הדם הטבורי בבנק פרטי בלידה הפך בשנים האחרונות לנושא בעל חשיבות עליונה עבור זוגות בהריון. גם קופות החולים מכירות בחשיבות הנושא עבור עתיד בריאות המשפחה. מכבי ומאוחדת מסבסדות חלק ניכר מהשירות לבעלות הביטוחים המשלימים, כללית ולאומית מחזירות עד 2,000 ₪ מעלות שימור דם טבורי.למידע על החזרים לבעלי פוליסות ביטוח פרטיות הקליקו כאן

דם טבורי מכבי שלי

דם טבורי מכבי שלי - שימור בעלות של השתתפות עצמית בלבד, 2,500 ש"ח*

בשורה משמחת למבוטחות מכבי שלי: החל מ-1.11.2020, מרחיבה קופת חולים מכבי את סל ההיריון והלידה ומאפשרת שימור וביטוח דם טבורי בעלות השתתפות עצמית של 2,500 ש"ח בלבד. השירות כולל שימור דם טבורי ל-20 שנה וביטוח דם טבורי ל-15 שנה.

הזכאות מוצעת למבוטחות שיולדות החל מיום כניסתה לתוקף ואינה פוגעת בזכות להחזרים אחרים במסגרת סל הריון מכבי. תקופת ההמתנה עומדת על 6 חודשים, מצטרפות חדשות למכבי שומרות על הוותק ויכולות ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה.

התשלום מתבצע ישירות לחברת "טבורית" בכפוף לבדיקת זכאות תקפה ליום הלידה מול מכבי.
למידע נוסף באתר מכבי»

דם טבורי מאוחדת שיא

דם טבורי מאוחדת שיא - שימור בעלות של 2,771 ש"ח* במסגרת הסכם בלעדי עם טבורית

במסגרת הרחבת שירותיה, התקשרה מאוחדת שיא עם חברת טבורית בשיתוף פעולה ייחודי. עבור יולדת המבוטחת במאוחדת שיא, תישא הקופה בהוצאות שירות טבורית*. השירות יינתן ליולדת בהשתתפות עצמית שתיקבע על ידי הקופה, בגובה של 2,771 ש"ח.


דם טבורי כללית מושלם פלטינום החזר עד 2,000 ש"ח*

מבוטחות כללית מושלם פלטינום זכאיות להחזר של 75% מההוצאה ועד תקרה של 2,000 ש"ח בשימור דם טבורי בכל הריון, עד 4 הריונות. במקרה של הריון מרובה עוברים, ההחזר המירבי יעמוד על 75% מסך ההוצאה בפועל ועד לתקרה מצטברת של 4,000 ש"ח להריון זה, ובסה"כ עד 8,000 ש"ח מקסימום ללקוחה. תקופת האכשרה קוצרה ל-6 חודשים. ההחזר בשימור דם טבורי יינתן עד 6 חודשים אחרי הלידה. שינוי זה נכנס לתוקף ב-1.4.2019.
למידע נוסף באתר כללית»

דם טבורי לאומית זהב

דם טבורי לאומית זהב - החזר עד 2,000 ש"ח*

מבוטחות לאומית זהב בהריון זכאיות לחבילת הריון ולידה, במסגרתה יוכלו לקבל החזר בשימור דם טבורי. ההחזר הוא עד 75% מההוצאה בפועל ועד לתקרה של 2,000 ש"ח בכל הריון, עד 4 הריונות ובכפוף לתקרה כוללת של 8,000 ש"ח בתקופת החברות. תקופת המתנה היא 6 חודשים, מצטרפות חדשות ללאומית שהיה להן וותק מתאים בקופה אחרת - ייהנו מחבילת הריון מיד עם ההצטרפות. שינוי זה נכנס לתוקף ב-1.4.2019.
למידע נוסף באתר לאומית >>

* כפוף לתקנונים של קופות החולים ובאחריותן. גובה ההשתתפות העצמית למבוטחות מאוחדת שיא מתעדכן ע"י קופ"ח מאוחדת מעת לעת.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton