בנק דם טבורי שיבא תל השומר

מבוטחות כללית מושלם פלטינום זכאיות להחזר של 75% מההוצאה ועד תקרה של 2,000 ש"ח בשימור דם טבורי בכל הריון, עד 4 הריונות. במקרה של הריון מרובה עוברים, ההחזר המירבי יעמוד על 75% מסך ההוצאה בפועל ועד לתקרה מצטברת של 4,000 ש"ח להריון זה, ובסה"כ עד 8,000 ש"ח מקסימום ללקוחה. תקופת האכשרה קוצרה ל-6 חודשים. ההחזר בשימור דם טבורי יינתן עד 6 חודשים אחרי הלידה. שינוי זה נכנס לתוקף ב-1.4.2019.
למידע נוסף באתר כללית»

* כפוף לתקנונים של קופות החולים ובאחריותן. גובה ההשתתפות העצמית למבוטחות מאוחדת שיא מתעדכן ע"י קופ"ח מאוחדת מעת לעת.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton