בנק דם טבורי שיבא תל השומר

מבוטחות לאומית זהב בהריון זכאיות לחבילת הריון ולידה, במסגרתה יוכלו לקבל החזר בשימור דם טבורי. ההחזר הוא עד 75% מההוצאה בפועל ועד לתקרה של 2,000 ש"ח בכל הריון, עד 4 הריונות ובכפוף לתקרה כוללת של 8,000 ש"ח בתקופת החברות. תקופת המתנה היא 6 חודשים, מצטרפות חדשות ללאומית שהיה להן וותק מתאים בקופה אחרת - ייהנו מחבילת הריון מיד עם ההצטרפות. שינוי זה נכנס לתוקף ב-1.4.2019.
למידע נוסף באתר לאומית >>
* כפוף לתקנונים של קופות החולים ובאחריותן. גובה ההשתתפות העצמית למבוטחות מאוחדת שיא מתעדכן ע"י קופ"ח מאוחדת מעת לעת.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton