זכאות לסל הריון ולידה מקנה הטבה מיוחדת לחברות "מכבי שלי" בהריון ועד 6 חודשים אחרי הלידה: קבלת החזר בשימור דם טבורי בגובה 75% ועד תקרה מצטברת של 2,000 ש"ח, לכל הריון עד 4 הריונות. בהריון רב עוברי, ההחזר הוא של 75% ועד תקרה מצטברת של 4,000 ש"ח להריוןף עד תקרה של 8,000 ש"ח. 
תקופת ההמתנה עומדת על 6 חודשים, מצטרפות חדשות למכבי שומרות על הוותק ויכולות ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לקבלת החזר על דם טבורי יש להגיש קבלה וחשבונית עם תאריך הלידה. 
שינוי זה נכנס לתוקף ב-1.4.2019.
מידע נוסף»
* כפוף לתנאים של קופות החולים ובאחריותן. גובה ההשתתפות העצמית למבוטחות מאוחדת שיא מתעדכנת ע"י קופ"ח מאוחדת מעת לעת.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton