מבוטחת שהתקשרה עם ספק העוסק בשימור דם טבורי, תהיה זכאית לכיסוי עד 500 ש"ח, פעם אחת בהריון. במקרה בו שני בני הזוג מבוטחים, יהיה כל אחד מהמבוטחים זכאי להחזר.
מידע נוסף»
* בכפוף לתנאי החברות והפוליסה ובאחריותן.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton