המבוטחת זכאית להחזר הוצאות שהוציאה בפועל על איסוף ושימור של דם טבורי, עד לסכום של 600 ₪ לכל היריון.    
מידע נוסף»


* בכפוף לתנאי החברות והפוליסה ובאחריותן.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton