השתתפות במימון איסוף ושימור דם טבורי עד 550 ש"ח. 
מידע נוסף»

* בכפוף לתנאי החברות והפוליסה ובאחריותן.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton