concept-pic-fqa

שאלה: מדברים המון על עניין השהיית חיתוך חבל הטבור. האם אפשר גם להשהות וגם לשמור דם טבורי באותה לידה?

תשובה:

אם אתם רוצים להשהות את חיתוך חבל הטבור ב-3-4 דקות, זה אפשרי ואיננו מפריע לאיסוף הדם הטבורי. יש לקחת בחשבון שככל שמחכים יותר זמן, כמות הדם שתישאר לאיסוף היא קטנה יותר. חשוב להדגיש: במידה ונאספה מנה שיש בה פחות מ-100 מיליון תאים, היא לא תישמר והלקוח יקבל זיכוי מלא עד השקל האחרון.

בהזדמנות זו נמליץ לכם לבדוק היטב את נושא השהיית חיתוך חבל הטבור, שכן התועלת היא לא חד משמעית וייתכנו נזקים. חלק מבתי החולים לא מאפשרים את ההשהייה. לפני שתקבלו החלטה, חשוב לקבל מידע מאוזן ומלא בנושא.חזרה לשאלות


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton