concept-pic-fqa

שאלה: האם מנת תאי גזע מדם טבורי מוקפאת כשהיא מפוצלת?

תשובה:


כן, מנת הדם הטבורי מוקפאת בשקית מיוחדת הנקראת – שקית קריוגנית. השקית המפוצלת ביחס של 80:20 לשימוש עתידי ורב פעמי במנה. כאשר יש צורך במנת דם טבורי יופשר אך ורק החלק בו יוחלט להשתמש.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton