concept-pic-fqa

שאלה: מדוע הרופא שלי לא המליץ לי לבצע שימור דם טבורי?

תשובה:
\n\n\n\n\n\n\n
לפני מספר שנים, רופאים ואנשי מחקר לא היו בהכרח מודעים לתועלות הגלומות בשימוש בדם הטבורי, ולכן היה הדם הטבורי מושמד בדרך כלל עם השלייה בתום הלידה, ועמו הוכחדה גם ההזדמנות להציל חיים. בשנים האחרונות הוכח כי תאי הגזע שבדם הטבורי מצילים חיים, והשימוש בהם נפוץ ומתרחב לתחומים רפואיים נוספים.

כיום, מודעים מרבית רופאי הנשים להתפתחויות המדעיות, אולם לא לכולם רמת בקיאות זהה בנושא.
\n


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton