concept-pic-fqa

שאלה: מה ההבדל בין פאזה גזית לפאזה נוזלית?

תשובה:
\n\n\n\n\n\n\n
יש שני סוגים של מיכלי חנקן: חנקן בפאזה גזית, חנקן בפאזה נוזלית, יש עניין של עלויות. במקרה של תקלה, נשאלת השאלה מי מהם נשמר ליותר זמן עד שמתקנים את התקלה. באופן עקרוני, אין הבדל מהותי בין שניהם.
\n


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton