concept-pic-fqa

שאלה: האם קיים סיכון כלשהוא ליולדת ולתינוק במהלך איסוף הדם?

תשובה: \n\n\n\n\n\n\n
אין כל סיכון ליולדת ולתינוק שכלל אינו מעורב בתהליך. איסוף הדם מתבצע לאחר שהתינוק יצא לאוויר העולם וחבל הטבור נחתך, ובמהלכו מוחדר לחבל הטבור, המחובר עדיין לשלייה, מזרק מיוחד השואב את הדם שנשאר בחבל הטבור לשקית סטרילית ייעודית. התהליך לא מלווה בכאב או סיכון ליולדת, אינו מפריע לקשר המיידי בין האם והתינוק ואורך דקות ספורות בלבד.
\n

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton