concept-pic-fqa

שאלה: שימור דם טבורי - במבחנה או בשקית?

תשובה:"הטכנולוגיה המקובלת היום בעולם זה הקפאת דם טבורי בחנקן נוזלי, בשקיות. יש מעבדה אחת בארה"ב, בנק אחד בארה"ב שעדיין משתמש במבחנות, אך זה לא מקובל. יש לזה חסרונות ברורים.  השימוש בשקיות לשימור דם טבורי הוא השימוש המקובל היום באירופה, בארה"ב, בארץ - בזה אנחנו משתמשים.
"איגוד Parent's Guide מסביר על ההבדלים בשימור דם טבורי בשקית לעומת במבחנה והאחסון המומלץ ע"י איגוד בנקי הדם AABB >>


יתרונות שימור דם טבורי בשקית לעומת במבחנה:

טבורית פועלת בהתאם לחוק הדם הטבורי הישראלי – תקן FACT-NetCord.  בהתאם לתקן זה, המנות מוקפאות בשקיות מפוצלות ביחס של 20:80. גם הארגון הבינלאומי AABB מנחה על שימור דם טבורי בשקיות, וזה הנוהג במרבית הבנקים הציבוריים והמשפחתיים בעולם. השקית מחולקת לשתי יחידות נפרדות ביחסי נפח 20:80, המקובל בבנקים הגדולים בעולם. זה מאפשר בין השאר שימוש בחלק ממנת דם טבורי שנאסף תוך שמירת חלק נוסף לשימוש מאוחר יותר. אין טעם לחלק למספר רב יותר של נפחים, כפי שנהוג בשימור במבחנות, היות וכל חלוקה נוספת גורמת לאיבוד תאים. אחסון במבחנות מתבצע באותם בנקים שבהם שיטת הפרדת התאים היא שונה, ובהתאם, גם אוכלוסיית התאים המתקבלת שונה. שיטה זאת אינה מקובלת על ידי הבנקים הגדולים בעולם. בדרך כלל, באותם בנקים ששומרים במבחנות, ההפקה נעשית בשיטה "פתוחה", שדורשת סביבת עבודה יותר נקייה, על כן קיים סיכוי גבוה יותר לזיהום משני בתהליך ההפקה.


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton