concept-pic-fqa

שאלה: מהו מכשיר ה-Sepax (סיפקס)?

תשובה:

"Sepax (סיפקס) הוא מכשיר מתוצרת חברה שוויצרית שמאפשר טיפול במנה אחת עם פחות שימוש בכח אדם. מצד שני, הוא לא מאפשר טיפול של כמה מנות ביחד. זה כאילו עבודה טורית, כך שזה אמור לגרום להקלה בעבודת המעבדה. בפועל זה למעשה זה לא כ"כ גורם להקלה, כמו שאמרתי אי אפשר להשתמש בכמה מנות במקביל.

הוא אמור להיות מערכת סגורה ואכן זה מערכת סגורה, אבל מצד שני הבעיה הזאת נפתרת ע"י שימוש במערכת סגורה אחרת שזה המערכת של צינורות ושקיות שנעשות בתוך מתקן סטרילי המהווה גם הוא מערכת סגורה, אז יש פה יתרונות וחסרונות. אנחנו בדקנו את זה, לקחנו מכשיר לדוגמא והרצנו במקביל, האמת היא שאפילו לא קיבלנו תוצאות כ"כ מספקות במערכת הזאת, אני לא אומר שזה לא יהיה כך בעתיד, אפשר אולי לשפר את זה אבל לא מצאנו שום הצדקה מבחינה טכנית וגם מבחינת מספרי התאים והניקיון שלהם לעבור ל-Sepax (סיפקס)."
 
חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton