concept-pic-fqa

שאלה: האם הדם המאוחסן בבית חולים חשוף לסיכונים סביבתיים כלשהם, למשל הפסקת חשמל?

תשובה:
\n\n\n\n\n\n\n
תאי הגזע המוקפאים נשמרים במיכל הקפאה המכיל פאזה גזית המבטיח את שימורו הממושך של הדם הטבורי. מיכל ההקפאה מחובר כל העת למערכות ממוחשבות המתריעות במידה ומתגלות בעיות כלשהן באחסון, ולכן הדם המאוחסן מוגן מפני סיכונים סביבתיים כגון הפסקת חשמל.
\n

בנוסף, בהתאם לנהלי אבטחת איכות קפדניים, עורך צוות המרכז הרפואי שיבא תל השומר בדיקות שגרתיות על מנת להבטיח את תקינות האחסון. מעבדת בנק הדם הטבורי בשיבא נמצאת בהשגחה מתמדת של צוות הביטחון של בית החולים ומחוברים למערכות החרום של בית החולים בדיוק כפי שנשמרים חדרי הלידה וחדרי הניתוח.

\n

כמו כן, המיכלים עצמם עמידים בפני אש ושינויים קיצוניים על פי תקנים מחמירים ביותר. בנק הדם מבוטח בביטוח כל הסיכונים ועבר בדיקה ואישור של מהנדסי חברת הביטוח.

\n
\n


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton