concept-pic-fqa

שאלה: מתי פוסלים את מנת הדם הטבורי?

תשובה:

"יש מצבים שבהם מנה נפסלת. מצבים שיש זיהום מסכן של חיידקים מסוימים או נגיפים מסוימים. זיהום או במנה עצמה או אצל האימא.מצבים שיש בהם סף מאוד נמוך של תאים עם יכולות רגנרטיביות, תאים שאנו בודקים אותם לפרמטרים שונים. אם זה מתחת לסף מסוים, אנחנו נותנים לשיקול של המשפחה, אם היא רוצה לשמור את זה או לא, כי אנחנו לא יודעים, אם יש אפשרות שאפילו במספרים הקטנים האלה יהיה לזה שימוש. אבל במרחב מסוים של מספרי תאים - אין שיקול - שומרים. מתחת לסף מסוים - מתייעצים עם המשפחה. מתחת לסף עוד יותר נמוך אנחנו לא ממליצים בכלל לשמר."


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton