concept-pic-fqa

שאלה: מדוע מפצלים מנת דם טבורי?

תשובה:

"יש יתרון מסויים בפיצול המנה... על מנת לשמור חלק מהתאים לשימוש נוסף. זה המטרה העיקרית של פיצול המנה.

כלומר אם ייווצר הצורך בשימוש באותה מנה במקרה מסוים?
זאת אפשרות אחת, אפשרות אחרת היא לעשות בדיקה מוקדמת למנה לפני שאנו לוקחים אותה לשימוש אבל פה יש טכניקה אחרת שאנו נוקטים בה וזה סגמנט קטן של דם שנשמר לצד המנה מוקפא ואותו אפשר לקחת לפני ההפשרה של המנה כולה ולעשות בדיקות של בקרת איכות. עכשיו, מקובל היום בבנקים הציבוריים והפרטיים לשמור בשני חלקים את המנה וגם אנחנו עושים את זה. אז המטרה כמו שאמרתי זה אם נרצה להשתמש לאינדיקציה מסוימת ורק אח"כ לאינדיקציה אחרת או לתוספת לאינדיקציה הראשונה. לא טוב להקפיא ולהפשיר כמה פעמים את אותה המנה, למרות שגם את זה אפשר לעשות, אז עדיף לשמור בשני חלקים.

אגב, ההקפאה היום היא ל-20 שנה, אם אני מבין נכון אני מבין שאפשר גם יותר?
תיאורטית אין כל כך הבדל בין 20 שנה לבין 25 או 30 שנה. ברגע שהמנה מוקפאת בטמפרטורה של חנקן נוזלי או אדים של חנקן נוזלי (פאזה גזית) אין שינויים שיכולים לגרום לירידה באיכות של המנה. אבל מתחייבים תמיד לתקופה מסוימת שאותה יש ניסיון כבר בעולם עם שמירה של תאים מדם טבורי וזה המחויבות לשמירה איכותית של 20 שנה."


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton