concept-pic-fqa

שאלה: למה שימור דם טבורי מוגבל ל-20 שנים בלבד?

תשובה:
קביעת אורך הזמן עליו מדברים לשימור הדם הטבורי הוא על פי הניסיון הרפואי המוכח למנה אשר נשמרה לאורך זמן והצילה חיים.
כך מקובל בכל העולם. אנו מניחים שככל שהניסיון והוותק של המנות יהיה גדול יותר יהיה גם שינוי בתקופת השימור.


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton