concept-pic-fqa

שאלה: מהם יתרונות השמירה בבנק דם הטבורי של מרכז רפואי שיבא - תל השומר?      

תשובה:


בתל השומר, המעבדות שעושות את עיבוד התאים וחוות המיכלים, מקום השימור עצמו, הוא של בית החולים "שיבא". הוא אל של חברה חיצונית אחרת. עובדי בית החולים ובית החולים אחראים על תהליכים אלה. התהליכים האלה נעשים תחת פיקוח רגולטורי של גופים רגולטוריים בינלאומיים. לכן יש סבירות גבוהה מאוד שזה נעשה ברמה הכי גבוהה שאפשר. כל תהליך העיבוד והשימור של המנות.

חזרה לשאלות

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton