concept-pic-fqa

שאלה: באילו מקרים לא נשתמש במנה לטובת הילוד?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:האינדיקציה הנפוצה ביותר לשימוש במנה זו השתלת מח עצם, במקרים של מחלות ממאירות של מערכת הדם. במקרה זה הרפוא מחליט האם טוב יותר לקחת מהחולה עצמו (השתלה אוטולוגית) או מתורם, לרוב זה יהיה בן משפחה. אפשר לעשות את זה, השתלות אוטולוגיות הן מקובלות, אבל יש גם אחוז גבוה מאוד של השתלות אלוגנאיות, מתורם זר. התשובה היא שניתן לעשות השתלה עצמית, אבל הרופא יעשה את השיקול, מה הכי טוב באותו זמן עבור המחלה או החולה המסוים הזה.

יש אפשרות נוספת וזה שימושים עתידיים, היום שימושים ניסיוניים. אנחנו יודעים היום שמרבית הניסויים הקליניים בתהליכים של רגנרציה (שחזור) של רקמות, של מחלות הגיל המבוגר, נעשים היום בשילוב השתלה אוטולוגית – כלומר, שהתאים הם של החולה עצמו. יש גם קומבינציות אחרות, אבל זה כרגע הרוב, כשמדובר בהשתלות שקשורות לרגנרציה של רקמות. לכן, כשיש התאמה מלאה בין התורם למקבל, יש סבירות גבוהה שהשתל ייקלט באותה רקמה פגועה שם רוצים שזה יעבוד, לכן יש יתרון מסוים בהתאמה מלאה.


חזרה לשאלות

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton