concept-pic-fqa

 
אתם כבר יודעים כמה חשוב לשמור את הדם הטבורי.
אתם כבר יודעים שההליך הפשוט והמהיר הזה עשוי להיות בעל חשיבות מכרעת בעתיד ואף להציל חיים.

אתם גם יודעים שאתם לא לבד, נכון להיום למעלה מ-2.5 מיליון מנות דם טבורי כבר מאוחסנות בבנקי הדם בעולם, למעלה מ- 70% מהן בבנקים פרטיים.
נכון להיום כ- 20% מהשתלות תאי גזע בארה"ב הן מדם טבורי. אצל ילדים אנחנו מדברים על כ-40% מההשתלות.

אתם יודעים שרק בטבורית חושבים על הכל:
רק טבורית מציעה פוליסת ביטוח אשר מכסה את כל ההוצאות הקשורות לשימוש עתידי במנת הדם ששמרתם עבור ילדיכם, אם יהיה בכך צורך.
רק טבורית מוודאת שהמנה ששמרתם אכן תקינה ועומדת בכל התקנים.
רק טבורית מלווה אותכם לאורך כל הדרך ומעדכנת אותכם בכל חידוש או פריצת דרך רפואית  בתחום הדם הטבורי.  
רק טבורית הקימה מועדון לקוחות הדואג לצרכיהם של ההורים והמשפחה.
רק טבורית באמת מעניקה לכם שקט נפשי.

אתם יודעים, עשיתם, אתם  מכוסים. אבל מה עם האחרים?
הידעתם? רוב הזוגות שלא שמרו דם טבורי בלידה לא היו מודעים לחשיבותו וסגולתיו. רבים מהם מצטערים על כך עכשיו.
אז ספרו להם, להם מגיע לדעת ולכם מגיע בונוס על ידידות אמת.

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton