concept-pic-fqa

שאלה: מהם היתרונות לשמירת דם טבורי בשקית?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:

 

אחד הנושאים החשובים בתהליך העיבוד דם טבורי הוא התהליך הסופי של שמירה. המקובל בגופים שמבוקרים ע"י רשויות ההסמכה זה שהשמירה נעשית בתוך שקיות מיוחדות המיועדות להקפאה בטמפרטורות נמוכות.

השימור אצלנו ב"שיבא" נעשה בפאזה ה"גזית" במיכלים עם החנקן הנוזלי, כך שהשקיות, למעשה, לא באות במגע ישיר עם החנקן הנוזלי, והטמפרטורה היא מספיק נמוכה, יותר מ- 100 מעלות מתחת לאפס. ההמלצה היא לשמר בשקיות ולא במבחנות, והשימוש בשקיות מומלץ גם מעצם ההפרדה. זאת אומרת, כשההפרדה נעשית לפי שיטה שמומלצת על ידי הרשויות האלה, זו הפרדה של סוג מסוים של אוכלוסיית תאים, שבסוף התהליך נכנסת במעגל סגור לתוך השקיות האלה. יש אפשרות לשמור דם טבורי גם במבחנות, אבל אז סוג ההפרדה הוא אחר, האוכלוסיות המופרדות הן אחרות. יש שם אוכלוסיות שונות של תאים, מאשר אלה שמופרדות ונשמרות בתוך השקיות.

אנחנו לא יכולים להגיד היום מה יותר טוב, אבל הסטנדרט המקובל במרבית הבנקים בעולם, גם הציבוריים וגם הפרטיים, זו שיטת ההפרדה שמסתיימת בשימור בשקיות, כי בסופו של דבר יותר אוכלוסיות תאים נשמרות בשיטה הזאת. בשיטה הזאת גם מאבדים פחות תאים, כי אם שומרים דם טבורי במספר מבחנות קטנות, סביר להניח שיש יותר הידבקות לדופן ואנחנו רוצים לאבד כמה שפחות תאים.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton