concept-pic-fqa

שאלה: מהם היתרונות לחלוקת מנת דם טבורי לשני חלקים?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


אנחנו מכניסים את הדם המעובד לשתי שקיות נפרדות, 20% מהמנה ו- 80% מהמנה, וכך מקפיאים אותו. בשעת הצורך אפשר להוציא את ה- 20% ולהפשיר רק חלק זה, בלי לגעת ב- 80%, ולעשות שימושים שונים בתאים שהפקנו מ- 20%. למשל, אפשר לעשות רק בדיקות. אפשר לעשות שימוש לצורך קליני מסוים, שבשבילו צריך פחות תאים. אפשרות שלישית זה לעשות "הגדלה". היום מפתחים במעבדות רבות בעולם שיטות להגדלת מספר התאים בתרביות תאים, וייתכן שלמטרה מסוימת ירבו את ה- 20% ולא יגעו ב- 80%. זה מה שמקובל במרבית הבנקים הציבוריים והפרטיים היום בעולם. יש מקומות שמקפיאים בחלוקה של 50% ו- 50%, זה המיעוט. אני לא יודע מה ההבדל, אני דווקא רואה יתרון בחלוקה ל- 20% ו- 80%, כי ככה שומרים את חלק הארי בלי לגעת בו אם יש צורך להשתמש ב- 20%. בכל מקרה, רק למטרות הקליניות משתמשים ב- 20%, ולא למטרה אחרת.

חזרה לשאלות

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton