concept-pic-fqa

שאלה:מה חשיבותם של הארגונים AABB ,NMDP ו- NetCord בבקרה ורגולציה על בנק הדם של מרכז רפואי שיבא תל השומר ומדוע חשוב שבנק דם טבורי יחזיק בתקנים אלה?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


התהליך של לקיחת תאים מדם טבורי ושמירתם לצורך שימוש עתידי הוא תהליך מורכב. הוא מתחיל בחדר הלידה שינוע למעבדה, שם עושים את העיבוד, את הבדיקות, את ההעברה למצב שאפשר לשמור את הדם בתוך חנקן נוזלי. לאחר מכן זה ניהול המידע והשימוש במידע, ובסופו של דבר, במידת הצורך, ההוצאה מתוך המאגר ונתינה לרופא לצורך שימוש. זה תהליך מורכב. התפתחו בעולם מספר שיטות, מספר דיסציפלינות שמתעסקות עם זה, ובסופו של דבר מדינות שונות, במיוחד מדינות השוק האירופאי מצד אחד, וארצות הברית מצד שני, אימצו שיטות, מסלולי הסמכה. מסלולי ההסמכה האלה הם מסלולים שאם אתה עומד בהם, אז אתה עומד בסטנדרטים בינלאומיים.חזרה לשאלות


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton