concept-pic-fqa

שאלה: האם שמירת דם טבורי בשקית היא לשימוש רב פעמי?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


מעצם העובדה ששמרנו דם טבורי בשני חלקים, ניתן להסיק שאפשר לעשות שימוש בחומר שנשמר פעמיים. אפשר להוציא 20% ולעשות שימוש, אפשר להוציא אחר כך את ה- 80% ולעשות שימוש נוסף. זאת המטרה. היום אנחנו יודעים שיש ניסויים קליניים בהם מטפלים באמצעות ה- 20%, עושים "הגדלה" (שכפול) לתאי הגזע ומשתילים יחד עם ה- 80% שבהם לא נגעו. זה עדיין תהליך ניסיוני, ואם הוא יצליח, זה יהיה אחד השימושים בהשתלות מח עצם. 20% "מוגדל", 80% "לא מוגדל". אפשרות אחרת היא במקרה שצריך פחות תאים, ואז אפשר להשתמש רק בתאים מתוך ה- 20% ולהשאיר את ה- 80% לעתיד, אם נצטרך את זה.

- כלומר, השימוש הוא רק לפעמיים בלבד, או שייתכן גם שימוש רב-פעמי?
אם אנחנו או חוקרים אחרים יצליחו להראות שניתן לעשות ריבוי של התאים האלה למספר מנות עם אפקט תרפויטי פוטנציאלי, אז אפשר יהיה להשתמש מספר פעמים. אפשר גם להקפיא אחרי פעם אחת כשעושים התרבות של מנה, אבל כרגע אלה דברים שנמצאים במחקר. היום אנחנו מאפשרים לטפל באמצעות תאים האלה לפחות פעמיים.

חזרה לשאלות


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton