concept-pic-fqa

שאלה: כיצד מתבצעת בקרת איכות בבנק הדם הטבורי?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


בקרת איכות זה תהליך של ביצוע בדיקות מוגדורת לאורך כל התהליך. החל מתהליך עיבוד המנה, תהליך הבדיקות עצמן ושימור המנה. אנחנו בבנק הפרטי שומרים על אותם כללים של עיבוד לפי הבנק הציבורי. לכן זה מתבצע בהתאם לתקנות של הגופים הרגולטוריים. בקרת האיכות נעשית בכל אחד מהשלבים. לגבי עצם המנה המוקפאת, אי אפשר לקחת מנה ולבדוק מה יש שם. מה שאפשר לעשות זה בסוף התהליך לקחת חלק מהדוגמה הקטנה שנשמרה ולבדוק את זה. אנחנו בבנק הציבורי לוקחים מדי פעם מנה שאין בה שימוש ועושים לה הפשרה ובקרת איכות לפי הכללילם. זה מתאים לתהליך המקביל שנעשה בבנק הפרטי.

חזרה לשאלות

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton