concept-pic-fqa

שאלה: איזה הסמכות ותקנים יש לבנק הדם הטבורי של מרכז רפואי שיבא ומה חשיבות ההסמכות?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


בנק הדם הטבורי "שיבא" מבוקר ועומד בביקורות של שלושה גופי הסמכה בינלאומיים: שני גופי הסמכה מארה"ב, אחד שנקרא NMDP, National Marrow Donor Program, והשני נקרא AABB, American Association of Blood Banks, העמותה האמריקאית של בנק הדם. אלה שני גופים גדולים מאוד מארה"ב שעושים הסמכות למעבדות להשתלות מח עצם, למעבדות של בנקי דם, ובשנים האחרונות הם גם פרסמו ובודקים נהלים לניהול של בנקי דם טבורי. יש עוד גוף אירופאי שנקרא NetCord.

אנחנו, למעשה, רשומים ונבדקים באופן רוטיני על ידי שלושת הגופים האלה ומוסמכים על ידם, וזה אומר לעמוד בסטנדרטים שלהם. יש נהלי הפעלה מאוד מפורטים, ואנחנו צריכים לעמוד בביקורת. גופים אלה עושים ביקורות פתע, ועולה כסף לעמוד בהסמכה שלהם. אני שמח לציין שהרמה של הבנק היא כזאת שאנחנו תמיד עומדים בביקורות.

במדינת ישראל חוקק לפני מספר שנים "חוק דם טבורי". התקנות עדיין לא פורסמו, אבל ידוע שהתקנות מאמצות את חוקי ההסמכה של ה- NetCord – כך שאנחנו נהיה מכוסים גם מהבחינה הזאת. במדינת ישראל, למעשה, לא יוכל לפעול בנק דם טבורי שלא יעמוד בהסמכה של משרד הבריאות, דהיינו, בהסמכה של ה- NetCord.


חזרה לשאלות


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton