concept-pic-science

חברת פלוריסטם (Pluristem Life Systems) עוסקת בפיתוח מוצרים ביולוגיים שיאפשרו שימוש בדם טבורי כתחליף להשתלת מוח עצם לריפוי מחלות דם סרטניות.

לאחרונה דיווחה החברה על ניסויים פרה-קליניים מוצלחים של מוצר חדשני, שהשתלתו יחד עם תאי הגזע ההמטופויטיים שמקורם בדם חבל הטבור מביאה להגדלת שיעור קליטת השתל.

שיפור קליטה של השתלות תאי גזע מדם טבורי מאפשר הרחבת השימוש בתאי הגזע מדם טבורי כתחליף לתאי מוח עצם. בכך מאפשר המוצר להתגבר על הקושי במציאת תרומת מוח עצם בעלת התאמה גנטית מושלמת. בנוסף, מאחר והמוצר משפר את קליטת התאים ניתן לבצע השתלה מוצלחת ע"י שימוש במנת תאי גזע מדם טבורי שמכילה כמות תאים שנחשבה בעבר מועטה מדי עבור השתלה במבוגרים.

המוצר מכיל תאי תשתית מזאנכימאליים (סטרומה) המופקים מהשלייה ומעודדים את קליטת תאי הגזע ההמטופויטיים הנדירים בגוף החולה. תאי התשתית המזאנכימאליים הם חלק מן הרקמה הטבעית הבונה את מוח העצם בגוף הבריא, רקמה היוצרת את התנאים המתאימים להתרחשות התהליכים שבהם נשמרים תאי הגזע ההמטופויטיים ונוצרים תאי דם חדשים.

מוצר חדשני זה , המכונה PLX-1 , מתבסס על גידול התאים המזאנכימאליים, שמקורם, כאמור בשלייה, בסביבה המדמה את המבנה הפיזיולוגי התלת מימדי של לשד העצם.

השלייה נחשבת לפסולת רפואית ומפונה בתום הלידה. יתרונה של השלייה כמקור לתרופה מצילת חיים הוא בכך שמדובר ברקמה אנושית שהשימוש בה אינו כרוך בבעיות אתיות.

תוצאות הניסוי שנערכו בפלוריסטם בעכברים נטולי מערכת חיסון מצביעות על כך שהוספת PLX-1 לתאי גזע מדם טבורי בזמן השתלת מוח עצם, מגדילה את קליטת השתל ב- 500%, בהשוואה לקבוצת הביקורת, שבה הושתלו תאי גזע ללא PLX-1.

הניסויים הפרה- קליניים מדגימים הן את הגדלת יעילות הקליטה של תאי הגזע ההמטופויטיים הטבוריים שמספרם מוגבל, והן את הורדת הצורך בריבוי חוץ תאי של תאי הגזע. פתרון זה יאפשר להשתמש במנת דם טבורי כתחליף להשתלת מוח עצם בחולים מבוגרים.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton