concept-pic-science

לפי תוצאות מחקר שבוצע באירופה באוכלוסיה גדולה של חולי לוקמיה, השתלת שתי מנות של תאי גזע מדם טבורי הייתה בעלת תוצאות טובות יותר באופן משמעותי מהשתלה של מנה אחת . נצפו פחות מקרים של חזרת המחלה, שיעור הישרדות ללא המחלה היה גבוה יותר ושיעורי תמותה היו נמוכים יותר.

אחת המגבלות המשמעותיות של השתלת דם טבורי, בה עושים שימוש בתאי גזע מדם חבל הטבור שנאספו לאחר הלידה, היא שכל מנה של דם טבורי מכילה כמות מוגבלת של דם, שפירושה פחות תאי גזע זמינים להשתלה. כמות תאי הגזע הדרושה להשתלה מוצלחת של תאי גזע מדם טבורי תלויה בעיקר בגודלו ובמשקלו של החולה. לעיתים קרובות תאי גזע ממנה אחת של תורם דם טבורי אינם מספיקים להשתלה בחולה מבוגר. במטרה להעלות את מספרם של התאים, ייתכן וחולים מבוגרים יצטרכו לקבל שתי מנות של דם טבורי משני תורמים שונים.

מחקרים קודמים מאוניברסיטת מינסוטה בארה"ב הראו שחולים עם לוקמיה חריפה שעברו השתלה כפולה של תאי גזע מדם טבורי מתורם זר היו בעלי שכיחות נמוכה יותר לחזרת המחלה ושיעור דומה להישרדות ללא המחלה, אך בעלי שכיחות גבוהה יותר למחלה חריפה של השתל נגד המאחסן (acute graft-versus-host disease) בהשוואה לחולים שעברו השתלת תאי גזע ממנה אחת של דם טבורי.

בכדי לאשר ממצאים אלה, נערכה אנליזה של תוצאות מאוכלוסייה גדולה של חולים כדי להעריך את היתרונות של השתלת תאי גזע משתי מנות של דם טבורי (מתורם זר) לעומת השתלה ממנה אחת של דם טבורי. חוקרים מיורוקורד (Eurocord), ארגון בינלאומי העוסק באיסוף ובדיקה של נתונים מהשתלות דם טבורי ומ - the Acute Leukaemia Working Party (ALWP), אחת מקבוצות העבודה המתמחות של "הקבוצה האירופאית להשתלות דם ומוח עצם" (EBMT) שיתפו פעולה במחקר זה.

המחקר הנוכחי השווה תוצאות מ-230 השתלות כפולות של תאי גזע מדם טבורי עם 377 השתלות ממנה בודדת של דם טבורי מתורם זר בחולים מבוגרים עם לוקמיה מיאלואידית או לימפובלסטית חריפה הנמצאים בהפוגה מהמחלה. המחקר בחן תוצאות נפרדות בחולים שעברו השתלת תאי גזע בזמן הפוגה ראשונה בהשוואה לחולים הנמצאים בתקופת הפוגה שנייה או שלישית מהמחלה.

לאחר שלוש שנים, מבין החולים שעדיין נמצאים בתקופת ההפוגה הראשונה מהמחלה, השכיחות המצטברת לחזרת המחלה הייתה נמוכה יותר באופן משמעותי בחולים שעברו השתלה כפולה של דם טבורי לעומת השתלה בודדת (15% לעומת 25% בהתאמה). שיעורי ההישרדות ללא המחלה היו גם הם גבוהים יותר בקבוצת החולים שעברה השתלה כפולה לעומת השתלה בודדת של דם טבורי (53% לעומת 39% בהתאמה). בנוסף, השכיחות למוות שלא כתוצאה מחזרת המחלה, הייתה 32% בקבוצת החולים שעברו השתלה משתי מנות של דם טבורי לעומת 36% בקבוצת החולים שעברו השתלה של מנת דם טבורי אחת. נמצא הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות בשכיחות מחלה חריפה של השתל נגד המאחסן. 45% חוו סיבוך לאחר השתלה כפולה מדם טבורי לעומת 27% בקבוצה שעברה השתלה בודדת.

מבין החולים הנמצאים בתקופת הפוגה שנייה או שלישית מהמחלה, התוצאות לאחר השתלה כפולה של תאי גזע מדם טבורי לא היו שונות מבחינה סטטיסטית מהתוצאות בחולים שעברו השתלה ממנה בודדת של דם טבורי.

"תוצאות מחקר זה מראות, כי לא רק שהשתלת תאי גזע משתי מנות של דם טבורי אפשרית, אלא גם שההליך קשור בתוצאות טובות יותר, בעיקר במקרים בהם נעשה שימוש בתחילת הטיפול בחולי לוקמיה חריפה", אמר ד"ר ונדרסון רושה, המנהל המדעי של יורוקורד בבית החולים סט לואי, פריס. "ניסויים קליניים מבוצעים כעת באירופה ובארה"ב במטרה לאשר את התוצאות שנצפו במחקר זה".


לכתבה המלאה:
ASH 2010: Double cord blood transplant associated with better overall outcomes than single
לידיעה נוספת:
Double cord blood transplant associated with better outcomes in acute leukemia

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton