concept-pic-science

השתלת תאי גזע, מדם טבורי או מתורם, מציעה את הסיכוי הטוב ביותר להחלמה אצל חולים הסובלים מחזרה (Relapse) של לויקמיה מסוג ALL.

חוקרים מגרמניה גילו כי חולי לויקמיה מסוג ALL - Acute Lymphoblastic Leukemia - הנמצאים במצב של חזרת המחלה לאחר טיפול (Relapse), זוכים לסיכויי החלמה גבוהים יותר כאשר הם עוברים השתלה מיידית של תאי גזע, מדם טבורי או מתרומת מח עצם, לעומת הטיפול המסורתי הכולל כימותרפיה לפני השתלת תאי הגזע. פרטים על המחקר פורסמו בגיליון דצמבר 2008 של כתב העת Bone Marrow Transplantation.

השתלת תאי גזע מדם טבורי, או מתאים שהתקבלו מתורם בעל קרבה משפחתית, או תורם זר, מציעה את הסיכוי הטוב ביותר להחלמה אצל חולים הסובלים מחזרה (Relapse) של לויקמיה מסוג ALL. מחקר שנערך לאחרונה מראה כי סיכויי ההחלמה של חולים בוגרים הסובלים מ- ALL שעברו השתלת תאי גזע שלא בהפוגה מהמחלה הם כ- 27%. הגישה המקובלת לטיפול בחולים ב- Relapse היא מתן כימותרפיה במטרה להשיג הפוגה מהמחלה לפני ההשתלה. אולם גישה זו בעייתית מאוד מאחר וחלק מהחולים אינם מגיבים היטב לכימותרפיה ומצבם נעשה גרוע, וגופם עלול לדחות את ההשתלה. במקרים רבים חייבים לתת את הטיפול הכימותרפי עד למציאת תרומת תאי גזע.

המחקר החדש בחן 19 מקרים של חולים ב- ALL שמחלתם חזרה וסבלו מסימפטומים של סרטן אגרסיבי. ל- 19 החולים הייתה תרומת תאי גזע זמינה והם עברו השתלת תאי גזע מיידית, ללא טיפול כימותרפי מקדים. אחוזי ההישרדות של החולים בטווחים של שנה, שנתיים ו- 5 שנים היו 58%, 47% ו- 47% בהתאמה. 41 חולים במצב דומה שעברו טיפול כימותרפי לפני השתלת תאי הגזע זכו לאחוזי הישרדות של 34%, 25% ו- 18% בהתאמה, לאחר שנה, שנתיים ו- 5 שנים. החוקרים גילו בנוסף כי סיכויי ההישרדות אצל חולים שעברו הפוגה שנייה לפני ההשתלה לא עלו ביחס לחולים שעברו השתלת תאי גזע מיידית ללא כימותרפיה.


הכתבה המלאה התפרסמה באתר http://professional.cancerconsultants.com/


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton