concept-pic-science

חוקרים מאיטליה מדווחים כי הזרקת תאי גזע מדם טבורי ישירות לעצמות האגן של חולי לוקמיה נראית מבטיחה.

השתלת תאי גזע ממוח עצם, מדם היקפי ומדם טבורי נעשית בעירוי תוך ורידי. המחקרים המקוריים של השתלות מוח עצם בבני אדם נעשו בהזרקה ישירה לחללי מוח העצם. אולם, גישה זו נזנחה, מכיוון שלא נמצא יתרון במהירות או בקצב היקלטות השתל בהשוואה לעירוי תוך ורידי. בזמן שחלף נעשו ניסיונות פזורים בלבד להערכת עירוי תוך גרמי של תאי גזע, אולם מעולם לא נמצא לכך יתרון על פני עירוי תוך ורידי.

חוקרים מעריכים, כי הסיבה לכך היא שעירוי ישיר של תאי גזע לחלל מוח העצם זהה למעשה לעירוי לתוך העורק או לתוך הוריד, וכי רוב תאי הגזע נכנסים למחזור הדם הכללי לפני שהם נעים לכיוון חללי מוח העצם שבגוף.

השתלת דם טבורי נקשרת לעיתים בשיעור גבוה יחסית של כשלון קליטת השתל, כנראה בשל הכמות הקטנה יחסית של תאי גזע בכל מנה שנאספת. מדענים הציעו, כי עירוי של תאי גזע משתי מנות דם טבורי שונות מקל על בעיית הקלטות השתל. אולם, חוקרים איטלקים הציבו את השאלה - האם עירוי ישיר לתוך העצם (תוך גרמי) יהיה טוב יותר?

המחקר הנוכחי בדק עירוי ישיר של תאי גזע מדם טבורי לעצמות אגן הירכיים. המחקר כלל 32 חולים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML) ו- 12 חולים עם לויקמיה לימפובלסטית חריפה (ALL). גיל החולים הממוצע היה 36 שנים. באופן כללי 14 חולים היו בשלב מתקדם של המחלה שלא הגיבה לטיפולים סטנדרטיים, ולאף חולה לא נמצא תורם מתאים להשתלת תאי גזע.

  • לא נצפו סיבוכים בזמן הזרקת תאי הגזע למוח העצם.
  • 28 מתוך 32 החולים חוו התאוששות בתפקוד הנויטרופילים (תת סוג של תאי דם לבנים) ו- 27 חולים חוו התאוששות בתפקוד טסיות הדם.
  • זמן ההתאוששות הממוצע ל- 500 נויטרופילים היה 28 ימים וזמן ההתאוששות הממוצע לטסיות הדם להגיע ל- 20,000 היה 36 ימים.
  • אף חולה לא פיתח מחלה קשה של השתל נגד המאחסן (GVHD).
  • לאחר 13 חודשים מההשתלה 16 חולים היו בחיים ובהפוגה מלאה.
  • 5 חולים מתו כתוצאה מסיבוכים הקשורים להשתלה, 7 מתו כתוצאה מזיהום, ו- 4  חולים מתו כתוצאה מחזרת המחלה.

החוקרים הסיקו, כי תוצאות אלו מובילות לאפשרות לשימוש בשיטה זו במספר גבוה של חולים בוגרים. למרות ששיטה זו עדיין נבחנת, היא מספקת הבטחה לעתידם של החולים בלויקמיה.


לכתבה המלאה שהתפרסמה באתר www.prlog.org

 

 

 

 

 

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton