concept-pic-science

שנה לאחר שהחלים מלוקמיה, סטפן ספראג פועל להשגת תקציבים ממשלתיים למחקרים בתאי גזע

מוסיקאי מסט ג'ורג שבמדינת ניו יורק, שזכה לחיים חדשים לפני כ- 12 שנים לאחר שאובחן כחולה בלוקמיה סופנית, קורא להקצאת כספים לניסויים קליניים בדומה לטיפול שהוא עצמו עבר אשר הציל את חייו.

למרות הידיעה  שכרגע "אין תקציב", סטפן ספראג בן ה- 60 אומר כי הוא מקווה כי נוכחותו ונוכחותם של למעלה מ- 100 תומכים, חברי האגודה ללוקמיה ולימפומה, יקבעו את הטון למען חקיקה עתידית שתתמוך בפיתוח תוכנית מענק ממשלתי להשתתפות חולים בניסויים קליניים.

לספראג נודע כי הוא חלה בלוקמיה מיאלואידית כרונית (chronic myelogenous leukemia) בשנת 1995.
שנתיים לאחר מכן, כאשר לא נמצאה התאמה עבור השתלת מוח עצם, הוא העדיף להיות אחד מהחולים המבוגרים הראשונים אשר יעבור השתלת תאי גזע מדם טבורי.
בזכות הטיפול שקיבל חייו ניצלו והוא נקי מלוקמיה.

ספראג אמר כי מגבלות כגון עלויות תחבורה, חוסר השכלה ופחד, מונעים ממבוגרים מלחפש את מלוא האפשרויות הטיפוליות, בשונה מההתנסויות של ילדים חולים, אשר הוריהם פוצחים בחיפושים נרחבים ואף מתרוששים בכדי למצוא כל שיטת טיפול אפשרית אשר תציל את חיי יקיריהם.

לדבריו, מימון של 2 מיליון דולר עשוי לעשות את ההבדל ולסייע לחולים מבוגרים לקבל את הטיפול.

"זכיתי לחיות בכדי לראות את שני ילדיי מתחתנים וכעת לבלות עם שלושת נכדיי", סיפר ספראג, אשר בעבר ניגן על מקלדת וכיום מקדיש את כל חייו למען הפצת הידע אודות האפשרויות הטמונות בניסויים קליניים בתאי גזע.

לידיעה המלאה arrowpink_bullet_over


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton