concept-pic-science

צוות רפואי מדווח על מקרה ראשון של טיפול מוצלח בקרע בעורק הבסילארי, המספק דם למוח, בעזרת תאי גזע מדם טבורי. הטיפול בוצע בחולה קוריאני בן 17 שסבל מנזק מוחי מורכב.

קרע בעורק הבסילארי, המספק דם למוח, הינו אירוע נדיר ומלווה בדר"כ בתחלואה קשה ותמותה. חוקרים מבנק דם טבורי בסיאול מדווחים על המקרה הראשון בו קרע בעורק הבסילארי טופל באמצעות תאי גזע מדם טבורי.

החוקרים הציגו את המקרה של נער קוריאני בן 17 שאובחן כי עבר קרע בעורק הבסילארי. הנער הובא לבית החולים עם אישונים מאוד צרים, תגובות מינוריות לאור ושיתוק בשרירים הנמצאים סביב גלגל העין. בבדיקה עצבית החולה לא הגיב לכאב לעצבים הסנסורים והמוטוריים. החולה היה משותק בארבעת גפיו.

הנער אובחן כי עבר קרע בעורק הבסילארי על בסיס הסימנים הקליניים וממצאים רדיולוגיים. החולה לא הגיב לטיפול תרופתי בנוגדי טסיות דם ונוגדי קרישה למעלה מחודש לאחר האירוע, לכן הוחלט לנסות טיפול בתאי גזע מזנכימליים שמקורם בדם חבל הטבור.

ידוע שפקטורי הגידול ואוכלוסיית תאי הגזע שבדם הטבורי יכולים להגביר את השיקום הנוירולוגי לאחר שבץ ע"י גירוי יצירת תאי עצב ושגשוג של תאי גזע אנדוגניים במוח. הועלתה סברה שיתכן שהפרשת ציטוקינים שונים (חלבונים קטנים שמופרשים ע"י תאים מסוימים של מערכת החיסון) ופקטורי גידול ע"י תאי גזע מזנכימליים יכולה למלא תפקיד חשוב לא רק בקליטת השתל של תאי הגזע מהדם הטבורי, אלא גם בהתמיינות העצבית של תאי הגזע המזנכימליים.

בעבר דווח כי פגיעות מוחיות בבעלי חיים, שנגרמו ע"י שבץ ופגיעות ראש טראומטיות, עברו שיקום לאחר הזרקת תאי גזע מדם טבורי בתוך 24 שעות מהיווצרות המצב. במספר מקרים של בני אדם, כגון חולה אחד שטופל 19 וחצי שנים לאחר פגיעה בחוט השדרה וחולה נוסף במחלת בירגר, נרפאו החולים באמצעות השתלת תאי גזע מדם טבורי.

לכן, הוצע שהימצאות של ציטוקינים הספציפיים לתאי גזע כאפקטורים (effectors, גורם המפעיל תהליך בגוף) מוקדמים וציטוקינים הספציפיים לרקמה שעברה התמיינות, כאפקטורים מאוחרים, יכולים לשפר את הסימפטומים הקליניים. מכיוון שהציטוקינים הללו יכלו לתרום להתמיינות העצבית המהירה של תאי הגזע המזנכימליים מהדם הטבורי, השימוש הפוטנציאלי שלהם בטיפול בהפרעות נוירולוגיות בבני אדם, כגון קרע בעורק הבסילארי, היה בעל עניין מיוחד.

תאי גזע מזנכימליים עברו מיצוי ממנת דם טבורי מתורם. התאים גודלו במעבדה. שלוש מנות שונות של תאי גזע מזנכימליים מדם טבורי הוזרקו לחולה ביום ה- 35 לאירוע, ללא שימוש בתרופות המדכאות את מערכת החיסון וללא תכשירים אנטיביוטיים. הטיפול בדם הטבורי בחולה אושר ע"י מנהל המזון והתרופות הקוריאני.

השיפור בסימפטומים הקליניים של החולה, כגון רפלקס הקאה חיובי והרפיית טונוס שרירים נוקשה, נצפה החל מהיום ה- 5 לטיפול. תנועות העיניים הרצוניות של החולה התרחשו ביום ה- 27 מקבלת הטיפול ונוקשות השרירים הופחתה עד כדי יכולת לשבת בכסא גלגלים.

עירויים נוספים של תאי גזע מדם טבורי בוצעו ביום ה- 15 וה- 41 לאחר הטיפול הראשון. לא בוצע טיפול רפואי נוסף והיעדר פגיעות תוך גולגולתיות חדשות אושר בסריקת MRI ובדימות כלי-הדם באמצעות תהודה מגנטית.

לפי תוצאות סריקת MRI ודימות כלי-הדם באמצעות תהודה מגנטית נראה כי 15 יום לאחר הטיפול הראשון בדם הטבורי בחולה, חלה רקנליזציה (תהליך שבו נוצרת אספקת דם חדשה על ידי תעלות קטנות חדשות) של העורק הבסילארי בעזרת השתלת תאי הגזע.

לסיכום: 9 מנות של תאי גזע מזנכימליים מדם טבורי הוזרקו לחולה ללא שימוש בתרופות המדכאות את המערכת החיסונית. לכל מנה היו 2 אללים של HLA, מתוך 6, שלא היו תואמים לחולה, אולם לא נמצאה יצירה של נוגדנים לאנטיגנים אלו. לכן, החוקרים חושבים כי מנות מרובות של תאי גזע מזנכימלים מדם טבורי יכולות להינתן בבטחה בהזרקות אינטראטקליות לטיפול באוטם מוחי.


לתקציר המאמר המדעי שפורסם באתר Journal of medical case report לחץ/י כאן
המאמר המדעי המלא בפורמט PDF לחץ/י כאן

 

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton