concept-pic-science
השתלת תאי גזע מדם טבורי נמצאה כמסייעת בשיפור תפקודים סנסורי מוטוריים לאחר נזק מוחי שנגרם מחוסר אספקת חמצן סמוך ללידה. החוקרים הוכיחו זאת במחקר שנערך במודל של עכברים שרק נולדו.

במחקר מראים החוקרים, כי לתאי גזע מדם טבורי יש את היכולת לשפר את הליקויים בעיבוד העצבי שנגרמו כתוצאה מהפגיעה המוחית בקורטקס הסומאטו-סנסורי (Somatosensory cortex), אזור בקליפת המוח האחראי על תחושת הכאב. עיבוד עצבי תקין בקליפת המוח תלוי בשוויי משקל עדין בתשדורת של מעכבים ומעוררים, אשר  מעורערת לאחר פגיעה.

במחקר התגלה, כי תאי הגזע מהדם הטבורי "מתבייתים" על האזור הפגוע. בדיקות הראו, כי לאחר ההשתלה תאי הגזע נדדו אל האזור הפגוע בכל הנבדקים. החוקרים מצאו שהמימדים של האזורים במפה של קליפת המוח ושדות הקליטה, אשר השתנו באופן משמעותי בעקבות הנזק המוחי, שוקמו ברובם הגדול. בנוסף, עוררות היתר שנגרמת בעקבות הפגיעות לא נצפתה יותר בבעלי חיים שטופלו בתאי גזע מדם טבורי בהשוואה לקבוצת ביקורת. ההשפעות על יכולות העיבוד של הקורטקס השתקפו בשיקום כמעט מוחלט של ההתנהגות הסנסומוטורית.

תוצאות המחקר מראות, כי תאי גזע מדם טבורי תיקנו מחדש את הדרך שבה מערכת העצבים המרכזית מעבדת מידע באמצעות הסדרה של תהליכים מעוררים ומעכבים.

למאמר המלא Human Umbilical Cord Blood Cells Restore Brain Damage Induced Changes in Rat Somatosensory Cortex לחץ/י כאן


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton