concept-pic-science

הנדסת תאי גזע של מערכת העצבים היא גישה טיפולית חדשה להתמודדות עם הפרעות של מערכת העצבים המרכזית.

מחקר שנערך ע"י חוקרים מבי"ח שיבא והפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים מביא הוכחות לכך שדם טבורי יוכל לשמש לטיפול במחלות ובפגיעות של מערכת העצבים.

הנדסת תאי גזע של מערכת העצבים היא גישה טיפולית חדשה להתמודדות עם הפרעות של מערכת העצבים המרכזית. בגישה זו הנקראת גם תרפיה תאית או הנדסת רקמות, עוברים תאי גזע מדם טבורי התמיינות ראשונית לתאי גזע של מערכת העצבים.

תאים אלו ישמשו כמקור אטרקטיבי לתאי עצב בעזרתם יוכלו הרופאים לרפא חולים שנפגעו ממחלות שונות של מערכת העצבים.

במהלך המחקר, גודלו תאי גזע מדם טבורי במעבדה במשך 14 ימים בנוכחות הורמוני גדילה ייחודיים למערכת העצבים NGF=Nerve Growth Factor)).

תאי הגזע פיתחו מאפיינים מורפולוגיים (צורה חיצונית) של תאי עצב, שהתבטאו בהתפתחות של שלוחות אופייניות  המחוברות לגוף התא. בנוסף הופיעו בתאים גם סמנים חלבוניים שונים האופייניים למערכת העצבים, שהתגלו בעזרת שיטות אבחון מולקולריות.

רצפטורים ייעודיים למערכת העצבים התבטאו בתאים כתוצאה מהחשיפה להורמון הגדילה, אולם בהעדר ההורמון ירדה רמתם בתאים. תאים שנחשפו להורמון הגדילה בתקופת הניסוי שמרו על יכולתם לבטא את הרצפטורים לכל תקופת הניסוי.

האפקט של NGF על הצורה בה מבטאים תאי הגזע את המטען הגנטי שלהם נבדק 3 ימים לאחר תחילת הניסוי בטכנולוגיית Affimatrix human DNA chip. התוצאות הראו כי NGF הגדיל את הביטוי של גנים שונים, 28% מהם קשורים להתמיינות התאים לתאי עצב.

תוצאות אלו מעידות על חשיבותו של NGF בבקרה על התפתחותם של תאי גזע מדם טבורי ויכולתם להתפתח לתאי מערכת העצבים.

המחקר מהווה תרומה נוספת להוכחות המדעיות הקיימות כי דם טבורי יכול להיות מקור נוח ואיכותי לתאים שישמשו לטיפול במחלות ניווניות ובפגיעות שונות של מערכת העצבים.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton