concept-pic-science

קבוצת חוקרים מאוניברסיטאות אדינבורג ומילאנו הצליחה לייצר תאי גזע טהורים של מערכת העצבים ותאי המוח; החוקרים מאמינים כי התאים החדשים יעזרו בגילוי ובפיתוח של טיפולים ותרופות חדשות למחלות של מערכת העצבים כמו פרקינסון ואלצהיימר.

תאי גזע הם תאי אב- תאים שיכולים להפוך למגוון רחב של רקמות בגוף.
תאי גזע עצביים הם תאי גזע שעברו התמיינות ראשונית ומהם יתפתחו תאי המוח ומערכת העצבים המרכזית.

השימוש הראשוני בתאים החדשים שנוצרו במסגרת המחקר יהיה בדיקת היעילות של תרופות חדשות. החוקרים אומרים כי בעזרת תאי גזע עצביים ניתן יהיה לבחון באופן מדויק יותר את יעילותן של תרופות הנמצאות בתהליכי פיתוח ואת התהליכים השונים שעוברים על תאי עצב ומוח פגועים - צעד חשוב בפיתוח טיפול יעיל ובטוח למחלות כמו פרקינסון ואלצהיימר.

פרופ' Austin Smith שהוביל את המחקר באוניברסיטת אדינבורג סיפר כי כבר נוצר קשר עם חברות ביוטכנולוגיות וביופארמצבטיות לשימוש בתאים אלו עבור תרופות חדשות. תוצאות יתכנו כבר בעוד כשנתיים -שלוש. מטרת המחקר לטווח הארוך היא ליצור תאים שישמשו לבניית רקמות עצב חלופיות לסובלים מאלצהיימר ומפרקינסון. שימוש בתאים אלו למטרות השתלה עשוי להיות זמין בעוד מספר שנים.

תאי גזע מתחלקים ומייצרים עותקים נוספים של עצמם וכן של סוגי תאים אחרים, יותר ממויינים, תאים שעברו "התמחות". עד כה המדענים לא הצליחו להתגבר על הבעיה של יצירת אוכלוסיית תאי עצב טהורה בתנאי מעבדה וכל נסיונותיהם הניבו אוכלוסייה מעורבת - של מעט תאי גזע והרבה תאים שכבר עברו התמיינות. על ידי שינוי בתנאי הגידול של התאים, הצליחה לראשונה קבוצת החוקרים מאוניברסיטאות אדינבורג ומילאנו ליצור חלוקות של תאי גזע בלבד וע"י כך לקבל אוכלוסייה טהורה של תאי גזע עצביים.

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton