concept-pic-science

שבץ הינו מצב רפואי קשה וגורם תמותה מוביל בארה"ב, לפי המרכז למניעה ובקרת מחלות. למרות מאמצי מחקר משמעותיים, פיתוח טיפולים שיבטיחו התאוששות מוחלטת לחולים שעברו שבץ מציב אתגר קשה, במיוחד לאחר שעברו יותר ממספר שעות מאירוע השבץ ועד לקבלת הטיפול.

מחקר חדש שפורסם בכתב העת STEM CELLS Translational Medicine מראה, כי תאי גזע אנדותליאליים המצויים במוח עצם, בדם טבורי ולעתים רחוקות בדם היקפי, עשויים לחולל שינוי משמעותי בשיקומם של חולים אלו, גם בשלבים המאוחרים של השבץ. במחקרים שנעשו במודלים של בעלי חיים, הטיפול הקטין את הנזק המוחי הראשוני עד למינימום ועזר בתיקון הנזק מהשבץ.

"מחקרים קודמים הראו, כי תאי גזע שמקורם בדם טבורי שיפרו את השיקום התפקודי במודלים עם שבץ", העיר ד"ר ברניסלבה ג'ניק, חבר במעבדה לדימות תאי ומולקולרי במערכת הבריאות ע"ש הנרי פורד שבדטרויט ומוביל המחקר. "רצינו לבחון את השפעתם של תאי גזע לתאי אנדותל (EPCs) שמקורם בדם חבל הטבור על ההתפתחות והסיום של תהליך שבץ  בעכברים".

ד"ר ג'ניק וצוות המחקר שלו הזריקו תאי גזע לעכברים שסבלו משבץ. כאשר החיות נבדקו מאוחר יותר באמצעות הדמית תהודה מגנטית (MRI), נמצא כי התאים המושתלים נדדו באופן סלקטיבי לאזור הפגוע וכי תאי הגזע מנעו מהרקמה הפגועה להתפשט, זרזו התחדשות והשפיעו על משך זמן ההתאוששות מהשבץ. ירידה משמעותית בגודל האזור הפגוע נצפתה אף היא, במינון של 10 מיליון תאים, כבר לאחר שבעה ימים מתחילת אירוע השבץ.

"דבר זה הוביל אותנו למסקנה כי תאי גזע (לתאי אנדותל) מדם טבורי יכולים לתרום באופן משמעותי לפיתוח טיפולים יעילים נוספים שיאפשרו מרווח זמן רחב יותר להתערבות, יקטינו את הפגיעה המוחית הראשונית ויעזרו בתיקון הנזק בשלבים מאוחרים יותר לאחר הופעת השבץ", אמר ד"ר ג'ניק.

"הסימנים הראשונים של אירוע שבץ לרוב אינם מזוהים, וחולים רבים לא זוכים לקבל טיפול הממס קרישי דם תוך פרק הזמן הדרוש של מספר שעות מהופעת השבץ", אמר ד"ר אנטוני אטלה, עורך כתב העת STEM CELLS Translational Medicine ומנהל המכון לרפואה רגנרטיבית Wake Forest. "במחקר זה בבעלי חיים, שילוב של תאי גזע מראה הבטחה לריפוי נזקי השבץ כאשר הטיפול ניתן 24 שעות מתחילת האירוע".

לכתבות המלאות:

Stem cell therapy shows promise in repairing brain damage

Stem Cell Therapy Shows Promise in Repairing Brain Damage Even Hours after Stroke Occurs


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton