concept-pic-science

ריבוי תאי גזע מדם טבורי בלמעלה מ- 300% הושג בניסויים מתקדמים במוצר חדש ע"י חוקרים של מכון תאי הגזע בהרווארד.


החוקרים הציגו התקדמות טכנולוגית חדשה בריבוי תאי גזע והצלחה בניסוי בשלב מתקדם.


מכון לחקר תאי גזע של אוניברסיטת הרווארד הודיע על תוצאות מבטיחות בגישה חדשה לשיפור ההצלחה בהשתלות תאי גזע מדם טבורי.

במחקר קליני שנעשה בבני אדם, החוקרים ביצעו השתלות תאי גזע ב- 12 חולים. תאי הגזע שהתקבלו מדם טבורי טופלו במולקולה מיוחדת הידועה כ-dmPGE2. למולקולה הייתה יכולת להרבות את כמות תאי הגזע ב- 300-400%, והמדענים מצאו עדויות לכך שהיא משפרת את יכולת תאי הגזע להיקלט בהצלחה.

המחקר צפוי להיכנס עכשיו לשלב 2, בו מספר החולים המשתתפים בניסוי, שבו תבדק השיטה החדשה, יגדל ל-60. תוצאות נוספות מהמחקר תהיינה זמינות בתוך 24 חודשים.

השימוש הפוטנציאלי למולקולה dmPGE2 כחומר המרחיב תאי גזע התגלה בשנת 2007 ע"י ליאונרד זון, פרופסור לביולוגיה רגנרטיבית וחקר תאי גזע בהרווארד, ויו"ר המכון לחקר תאי גזע. בזמן לימוד מערכת יצירת הדם במודל של דג זברה, 5,000 תרופות נסקרו לבחינת ההשפעה שלהן. במסגרת מחקר זה, מצא פרופ' זון כי למולקולה dmPGE2 יכולת להכפיל את אוכלוסיות תאי הגזע.

זון וצוות החוקרים שלו פנו למרכז לחקר הסרטן ע"ש דנה פרבר (Dana Farber Cancer Institute - DFCI) והציגו את הנושא בפני הרופאים. מרגע שהושג אישור ה- FDA לניסוי בבני אדם, בוצע עיבוד מנות דם טבורי ע"י צוות ב- DFCI. אולם המחקר נתקל בתחילה בקשיים. הפרוטוקול שהצליח להביא לריבוי תאי גזע במודל בעלי חיים לא הצליח בבני אדם. החוקרים ערכו בדיקות נוספות וגילו, כי התנאים בהם טופלו מנות הדם בניסוי בבעלי חיים היו שונים, במיוחד הטמפרטורה בה עובדו מנות הדם. הם ערכו התאמות בפרוטוקול וחזרו על הניסוי, והפעם בהצלחה. הטיפול, שנערך ב- 12 חולים, התגלה כבעל יכולת לריבוי תאי הגזע וכן כבטוח לשימוש ולהתקדמות לניסוי בשלב II.

הגדלת מספרם של תאי גזע מדם טבורי ופוטנציאל היקלטותם הוא תחום בעל עניין גדול לרופאים ומדענים. עפ"י ארגון Parents Guide to Cord Blood, כדי לספק טיפול אופטימלי בתאי גזע, נדרשים בדרך כלל כ- 1.7 מ"ל של דם טבורי לכל 1 ק"ג משקל גוף של החולה. כמות הדם הטבורי שיכולה להיאסף מדם חבל הטבור של ילוד מספיקה בדרך כלל לטיפול בחולה השוקל בין 29-36  ק"ג. מבחינה מעשית, הדבר מגביל את השימוש האופטימאלי לטיפול בילדים.


הידיעה פורסמה באתר של Harward Stem Cells Institute.

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton