concept-pic-science

מחקר מגלה כי השתלת תאי גזע מדם טבורי מתורם זר יכולה לסייע לתינוקות שנולדו עם מחלות מטבוליות כמו Hurler disease .Krabbe leukodystrophy בצורה טובה יותר מהשתלת מוח עצם.

מחלות מטבוליות אלו, הגורמות לכשל של איברים בגוף ולמוות מוקדם, פוגעות בתינוק אחד מתוך 10 אלפים. ללא התערבות רפואית, רוב התינוקות הנפגעים ממחלות אלו ימותו בשנה הראשונה לחייהם.

השתלת מוח עצם היא הטיפול המסורתי למחלות הללו, אולם טיפול זה מחייב התאמה מלאה בין התורם לחולה. שני הטיפולים - השתלת מוח עצם ודם טבורי - מחליפים אנזימים חסרים בגוף ומאפשרים לאיברים להתפתח בצורה תקינה.
המחקר כלל 159 ילדים שסבלו ממחלות מטבוליות תורשתיות שקיבלו השתלות דם טבורי מתורם זר במרכז הרפואי באוניברסיטת דיוק בארה"ב בין השנים 1995 ל- 2007.

"ראינו שיש יתרון להשתלת הדם הטבורי מהתורם הזר", אמר ד"ר וינוד פראסאד שהוביל את המחקר. "לדוגמה, דם טבורי יותר זמין ממוח עצם, והיה סיכון נמוך יותר לסיבוכים, ובכלל זה פחות אירועים חמורים ומסכני חיים של דחיית ההשתלה, שמתרחשים כאשר הגוף מזהה את התאים המושתלים כזרים". 

המחקר אף הראה כי החולים שקיבלו תרומת דם טבורי כאשר היו עדיין יחסית בריאים הבריאו באחוזים גבוהים יותר מחולים שקיבלו השתלת מוח עצם.
"יותר מ- 88 אחוז מהחולים הללו היו בחיים שנה לאחר קבלת תרומת הדם הטבורי,  וקרוב ל- 80 אחוז היו חיים לאחר 5 שנים. אחת הסיבות לכך היא שתאי הגזע מהדם הטבורי "צעירים" יותר ופחות מפותחים מבחינה אימונולוגית מתאים שמקורם ממוח עצם ולכן הם בעלי יכולת הסתגלות והתאמה מרגע שהם מושתלים בגוף החולה", אומר פראסאד.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton